Fler personer som bor på äldreboende i Falköpings kommun har nu drabbats av covid-19. Det var fyra personer i slutet av förra veckan och på torsdagen var sju personer drabbade. Samtidigt har en av de tidigare drabbade tillfrisknat.

– Vi har sett en utveckling, kommer det in finns det en risk att det sprider sig. Det är klart att det inte är bra, men vi vidtar alla åtgärder vi ska i det här läget. De smittade är inte i närheten av andra brukare, säger socialchef Magnus Schedin.

Man arbetar också med att begränsa antalet personer som deltar i vården av dem som är sjuka i covid-19. Skyddsutrustning används av personal som vårdar dessa boende.

– Det är också ganska mycket information som ska ut till anhöriga, som naturligtvis ska få veta om nära och kära drabbas. Även personal ska få information, säger Magnus Schedin.

Positiva tester

Sedan en tid görs tester av personal inom äldrevården som är lindrigt sjuka och känner sig redo att återgå i tjänst. Om testerna visar att personen inte har coronaviruset kan hen börja jobba igen.

Det har nu hänt att personal inom Falköpings kommuns äldrevård som provades för att kunna återgå till arbete visade sig ha covid-19 och därmed fick stanna hemma. Det har förekommit vid enstaka tillfällen.

Noga med hygien

Nyligen uppmärksammades en anmälan till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) om slarv med hygienrutiner i hemtjänsten i Falköpings kommun. Förnyad information har gått ut till personal inom hemtjänst och nattpatrull kring vikten av att följa basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.

– De allra flesta, i princip all personal, sköter det här på ett bra sätt. Den personal som gör ett bra jobb känner sig orättvist anklagade. Man ska ha i åtanke att personalen gör ett fantastiskt jobb i våra verksamheter, säger Magnus Schedin.