Bara en av fem som arbetar i IT-branschen är kvinnor.

Att locka fler kvinnor att arbeta med IT är av intresse för både män och kvinnor, menar Hanna-Maria Verdonck Pihlström, som arbetar som IT-konsult på företaget Sogeti, det företag som har initierat och driver #addher. Sogeti, som jobbar aktivt med könsfördelningen på arbetsplatsen, har idag nästan en tredjedel kvinnor bland sina anställda. Tidigare var andelen en fjärdedel.

En jämnare könsfördelning på arbetsplatsen kan ge fler infallsvinklar.

I ett team är det bra att ha variation. Ju mer man vänder och vrider på någonting, desto bättre blir resultatet.

På så sätt kan systemen bli mer brukarvänliga. De som ska använda informationsteknologin är ju både kvinnor och män.

Nätverket #addher har 4500 medlemmar och finns på 15 orter i Sverige. Det är Sveriges största kvinnliga IT-nätverk och startade under namnet WinIT år 2010. Tanken är både att nätverka och synliggöra kvinnliga kollegor och deras kompetens under hashtaggen ifråga. Just att lyfta fram både sin egen kompetens och den hos kvinnliga kollegor tror Hanna-Maria är viktigt i alla mansdominerade branscher.

Syns man inte så finns man inte.

Med goda förebilder är chansen större att unga kvinnor söker sig till IT-branschen.

Hanna-Maria Verdonck Pihlström, som arbetar på Sogetis Skövdekontor, tror att det finns en hel del förutfattade meningar om vad det är att arbeta med IT.

Det är många som tror att det bara är programmering, men det är så mycket mer. Det är så brett!

Det kan handla om verksamhetsutveckling, kravanalys och användbarhet, det vill säga hur människa och teknik interagerar.

Det här är ett så fruktansvärt roligt jobb. Det är synd att man väljer bort det för att man tror att det ska vara på ett visst sätt, säger Hanna-Maria.

Själv har hon alltid haft ett teknikintresse, men läste ekonomi.

Jag hörde till dem som inte vågade gå mot strömmen.

Men på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, där hon gick, hade man gjort en satsning på datorer. Det bidrog ytterligare till Hanna-Marias intresse för IT och teknik, liksom det faktum att hennes pappa hade köpt en PC som fanns hemma. Idag är IT en helt naturlig del i många barns liv, och det gäller både tjejer och killar, så Hanna-Maria hyser hopp om att kunna locka fler och fler tjejer till IT-branschen i framtiden.

Jag har en tonårsdotter. För henne är det här naturligt.

Nätverket #addher har betytt mycket för Hanna-Maria och andra kvinnor i branschen. I bara Skaraborg är omkring 300 IT-kvinnor med i nätverket.

Det är så roligt att träffas och dela erfarenheter. De kvinnor som jag träffar har en så stor passion för det vi gör, men också oftast erfarenhet av att vara enda kvinna i ett grabbgäng.

I dagarna arrangerar #addher ett stort event för att ytterligare sätta ljuset på kvinnor inom IT. Alla 15 lokala nätverk kopplas för första gången ihop digitalt och tar del av inspiration och konkreta tips från bland andra Mia Törnblom.