I Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) verksamhetsredovisning för 2019 nämns att det finns problem med föråldrade fordon i räddningstjänsten. Enligt förvaltningschefen Stefan Swenson handlar detta om hävarna, utryckningsfordon med korg som kan hissas upp för att till exempel nå högt belägna lägenheter. Det finns en hävare vardera i de fyra kommunerna idag och förutom den i Skara som är lite nyare har de vid det här laget varit med ganska många år.

– Vi har diskuterat hävarna i flera år. De är såpass gamla att vi måste göra något åt dem, säger Stefan Swenson.

Nu är tanken att byta ut ett av dessa fordon, men behålla den befintliga skylift-mekaniken, som får en totalrenovering, på den nya bilen. Det blir troligen hävaren i Falköping vilket är den mest slitna.

Om detta fungerar bra kan det ske fler byten kommande år. Ett alternativ som diskuteras är också att gå från fyra till tre hävare i SMS.

Att skaffa en helt ny hävare kostar runt 7,5-8 miljoner kronor.

– Vi måste hushålla med skattepengarna. Detta är en medelväg, säger Dan Hovskär (KD), ordförande i SMS-nämnden.