Inger Sundström Poromaa är professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet. Hon är huvudansvarig för en studie där man undersöker hur ett befintligt läkemedel skulle kunna hämma effekten av gulkroppshormonet — progesteronet. Det rör sig inte om någon antidepressiv medicin, utan handlar om ett preparat som idag används för att krympa myom, det vill säga muskelknutor i livmodern.

Vi har ganska mycket på fötterna som tyder på att PMDS påverkas av gulkroppshormon, säger Inger Sundström Poromaa.

När mängden gulkroppshormon ökar efter ägglossningen påverkas signalsubstanser i hjärnan. Serotonin är en sådan signalsubstans. Det verkar som att olika kvinnor är olika känsliga för gulkroppshormonets påverkan.

100 patienter ingår i studien som leds av Inger Sundström Poromaa. Istället för att behandla symptomen av PMDS är förhoppningen att läkemedlet som idag används för att behandla myom ska ha effekt på orsaken till problemen.

Vi tycker att det vore intressant att studera kärnan.

Hälften av kvinnorna i studien får sockerpiller och hälften får läkemedlet som ska hämma effekten av gulkroppshormon. Kvinnorna får berätta om hur de mår. Samtidigt undersöks också deras hjärnor.

Planen är att studien ska vara färdig i slutet av 2018. Om den visar att medicinen fungerar mot PMDS behöver en långtidsstudie göras innan man kan börja använda den för detta ändamål.

Vid Umeå universitet bedrivs annan forskning som skulle kunna leda till ett nytt läkemedel mot PMDS. Läkemedlet skulle kunna motverka effekten av en viss nedbrytningsprodukt från gulkroppshormonet: allopregnanolon. Vissa kvinnor är mer känsliga för denna nedbrytningsprodukt och får PMS eller PMDS. Enligt de preliminära resultaten av en nyligen avslutad behandlingsstudie minskade symptomen hos de kvinnor som fick ett ämne som motverkade allopregnanolonets effekt.

Verkligheten för de kvinnor som lider av PMDS innebär fortfarande att de får pröva sig fram med olika behandlingar.

Det här är ju ett lidande som drabbar unga kvinnor och som är relativt understuderat, säger Inger Sundström Poromaa.

Hennes tips till kvinnor som tror att det lider av PMDS är att vända sig till en gynekolog.

De privatgynekologer som vi har i Sverige är jätteduktiga på PMDS.

Urban Claesson, gynekolog i Skövde, har goda erfarenheter av behandling med Premalex, som är ett antidepressivt läkemedel.

Det har nästan alltid effekt. När kvinnor söker för besvär behöver de oftast ha behandling, har han sagt i en tidigare intervju.

Här