Antalet invasiva arter inom EU har ökat kraftigt de senaste åren och genom en förordning kräver EU att medlemsländerna inför åtgärder för att minska spridningen. Därför har Havs- och vattenmyndigheten, HaV nu tagit fram ett hanteringsprogram för signalkräftan som sprider kräftpest.

I Sverige drabbas varje år ett stort antal nya vattenområden av kräftpest. Över 97 procent av flodkräftbeståndet har slagits ut och arten bedöms som akut hotad säger, Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV i ett pressmeddelande

HaV föreslår att endast yrkesfiskare och näringsidkare med enskild fiskerätt ska få sälja okokta signalkräftor. Dessutom föreslår de att allmänhetens kräftfiske i Vättern begränsas till två helger. I dag är allmänhetens kräftfiske i Vättern tillåtet under fem helger.

Förslaget har tagits fram efter samråd med experter, intressegrupper och regionala och nationella myndigheter.

Kräftfisket i Vättern är omdebatterat och åsikterna för hur den invasiva arten går isär. Många fritidsfiskare befarar att den stora mängden och anser därför att kräftfisket borde släppas fritt. Vidare påpekar de att signalkräftan redan tagit över i stort sett alla vattendrag runt Vättern och att det därför är försent att hindra spridningen.

Vätterkräftan är en guldgruva som beräknas omsätta mellan 40 och 70 miljoner kronor varje år.

Förslaget från HaV ska under våren ut på remiss innan ett slutgiltigt beslut kan fattas.

Under hösten publicerade tidningen ett stort reportage om kräftfisket i Vättern och om vem som egentligen äger rätten till sjön: