Ett 80-tal personer hade samlats för att ta del av det första spadtaget och under dagen fanns både politiker och representanter från verksamheten på talarlistan. Med den nya byggnaden gör Västra Götalandsregionen en storsatsning för framtidens tandvård på många plan. Det politiska målet är bland annat att kunna ge patienter en så bra vård som möjligt, något som man hoppas uppnå med ett samlat specialisttandvårdscentrum. Projektet har också tydliga klimat- och miljömål och en utmaning som lyftes fram var regionens mål att halvera miljöpåverkan.

– En sådan här byggnad ska vara luftig och släppa in optimalt med dagsljus för att kunna skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Det kräver mycket glaspartier. Att klara halveringsmålen för miljöpåverkan blir därför en utmaning. Men vi tror redan nu att vi kommer nå målet, sa Joakim Staaf, projektledare på Västfastigheter, i ett pressmeddelande.

I den nya byggnaden kommer Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras. En framtidssatsning som inte bara skapar möjligheter att klara remisser och erbjuda en bra allmänvård, utan också skapar en helt ny attraktionskraft för Skaraborgsregionen, enligt Gunnar Eriksson, sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus.

– Detta är den största satsningen inom specialisttandvård i Sverige just nu. Det ska bli jättespännande att få genomföra det här, sa Gunnar Eriksson.

Bättre arbetsmiljö, bättre samarbete mellan verksamheterna och bättre, snabbare vård lyftes också fram som målsättning för projektet.

– Vi bygger ett sjukhus för idag och för imorgon, vi kommer jobba närmare varandra och ha ett bra patientperspektiv. Samverkan med Folktandvården är en unik möjlighet. Det känns extra roligt att vi gör det här tillsammans, sa Jörgen Thorn, sjukhusdirektör vid Skaraborgs sjukhus.

Spadtaget togs på traditionellt vis av representanter från både Folktandvården, käkkirurgin och sjukhuset. Projektet sker i partneringssamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör.

– Tillsammans kommer vi skapa den mest optimala byggnaden både med avseende på miljö men även för verksamheten och deras behov, sa Mikael Jardeby, projektchef på ByggDialog.

Det nya Specialisttandvårdcentret har en budget på cirka 246 miljoner kronor och beräknas stå klart första kvartalet 2019.