Finns det ingen som kan ge primärvårdsstyrelsen i Västra Götaland bakläxa?

Nu har nämnden beslutat att avtalet om bassängen vid sjukhuset i Falköping ska sägas upp. Anledningen är tydligen den, att ekonomin är dålig för Närhälsans rehabmottagning och nämnden hänvisar till att Floby går med förlust…

Hur fyrkantigt får tankarna gå i en  nämnd? Nu måste andra politiker, i region och kommun, gå in och ta ett allvarligt samtal med sina politikerkolleger.

Beslutet var inte enhälligt i nämnden och vi vet att vänsterpartisten Inger Lilja i Falköping, som skrivit en insändare i ämnet, röstade emot en nedläggning. Bassängen behövs i hög grad för friskvårdsarbete och välbefinnande bland dem som nyttjar bassängen. Vattengympan lockar runt 75 personer från vår förening.

Falköping kommun bör kanske särskilt reagera eftersom man nu inom en rad nämnder stöttar en motion från moderaten Lena Sjödahl om friskvård för äldre. Hon vill ge föreningsbidrag för sådana insatser. I motionen framhäver hon vikten av att gruppen äldre behåller sin rörlighet och styrka upp genom åren. Hon vill ge de äldre tillgång till ledarledd träning i alla former. Hon menar också att det ger friskare seniorer och därmed en avlastning på vården.

Hur primärvårdsstyrelsen tekniskt löser sina ekonomiska problem får bli denna styrelses sak, men det är nu av allra största vikt att styrelsen tänker om och gör rätt.

I ett Sverige, som regeringen hela tiden skryter om går så bra, måste det naturligtvis i detta sammanhang också finnas ”några korvören” till bassängen i Falköping.

Styrelsen för Hjärt/Lung i Falköping