Som tidningen berättat tidigare har Västra Götalandsregionen utsett Cerner som vinnare i den stora upphandlingen av nytt it-stöd för sjukvården. Men beslutet har överklagats varför kontraktsskrivande med leverantören har skjutits på framtiden.

Värdet på kontraktet beräknas till 2,1 miljarder kronor för detta som kallas kärnsystemet i Framtidens vårdinformationsmiljö. En central del i detta är ett nytt journalsystem som ska vara gemensamt för alla aktörer i vården, till skillnad från idag då det finns olika system på sjukhus och vårdcentraler. Detta ska underlätta både för anställda, patienter och anhöriga.

Systemet har bättre verktyg för att förebygga missbruk, enligt Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö.

– Det ger helt nya möjligheter att säkert styra vem som kommer över vilken information. Det loggas vem som tittat på vad och hur länge, säger Ragnar Lindblad.

Kärnsystemet ska också möjliggöra en patientportal. Idag går det att logga in på 1177.se för att göra en hel del ärenden.

– Den övergripande planen är att ingången för invånare i Västra Götaland fortfarande är 1177. Det är ett starkt varumärke, vi vill inte ta bort det. Sedan räknar vi med mer funktionalitet än i nuvarande 1177, säger Ragnar Lindblad.

En tanke är att patienter hemma ska kunna använda tekniska verktyg för att mäta hälsodata som till exempel blodtryck, vikt eller blodsocker. Värdena kan sedan skickas in så att vårdpersonal kan se dem på distans och de kan användas som underlag vid besök.

Idag finns för diabetes en tjänst som företaget Diasend / Glooko tillhandahåller genom vilken patienter kan dela data från insulinpump och blodsockermätare med sin vårdgivare. Vad blir skillnaden ?

– Man kan tänka sig att det här patienterna fortsätter med det och sedan kan vi med det tekniska gränssnittet få in värdena i vårt system för när man kommer på besök, säger Ragnar Lindblad.

När information om en patient finns samlad i systemet kan det ge stöd till vårdpersonal. Ragnar Lindblad tar ett exempel med en patient som skrivs in på akuten med yrsel som symptom. Det finns uppgifter i systemet om vilka läkemedel patienten tar och i detta fall står där digitalis, som har yrsel som en vanlig biverkan. Då kan systemet påpeka denna möjliga förklaring till yrseln och eventuellt föreslå att ett prov tas.

Artificiell intelligens kan vara en del av beslutsstöd som vårdpersonal får i systemet. Det är också något som kan användas direkt mot patienter. Det kan nämnas att Inera, som står bakom 1177 Vårdguiden, i november håller en konferens med rubriken ”AI och automatisering i framtidens vård - när blir 1177 Vårdguiden en robot?”

– Detta kommer absolut att komma. Vi får en flora av olika lösningar som vi behöver integrera ihop. Framtiden får utvisa vilken väg vi tar, nationellt eller regionalt, säger Ragnar Lindblad.

I det nya systemet har patienter en gemensam läkemedelslista som olika aktörer i hälso- och sjukvården kan se. Idag finns möjlighet att se sina recept på till exempel 1177 Vårdguiden, men enbart som recepten skrevs från början, enligt Ragnar Lindblad.

– Om du till exempel efter att ha fått ett recept ringer och säger att du mår dåligt och läkare säger att du ska ta halva dosen syns den förändringen i den nya lösningen, säger Ragnar Lindblad.