Socialpsykologi handlar om vad som påverkar människor och deras samspel i olika situationer, liksom vilka konsekvenser detta får när det gäller relationer på till exempel arbetsplatsen eller i skolan.

Det är i allmänhet inte en viss typ av man som begår sexuella övergrepp, tror Susanna Nordström, även om övergrepp och ofredanden förstås i vissa fall kan förklaras med att någon har en personlighetsstörning eller lider av psykisk ohälsa. Det handlar istället nästan alltid om en maktproblematik, menar hon.

De allra flesta av trakasserierna, våldtäkterna och sexuella utnyttjandena sker ju på grund av att det finns en maktobalans. Det är ett socialt skapat fenomen, inget isolerat för vissa människor, grupper eller miljöer.

Maktobalansen finns överallt.

Det är det som gör det så speciellt. Det innebär inte att alla män nödvändigtvis är förövare, men man måste vara vaken!

Därför, menar Susanna Nordström, är det så viktigt att den som står vid sidan och bevittnar ett beteende som är ett sexuellt ofredande eller övergrepp säger ifrån.

Det är av allra största vikt. Till syvende och sist har en människa inte mer makt än vad som ges den människan.

Om den som är utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp står i någon form av beroendeförhållande till förövaren blir det svårare att protestera.

När man är offer kan det vara jättesvårt att säga ifrån, på grund av att man är rädd för att bli av med jobbet eller liknande.

Det handlar dels om att skapa miljöer där det känns tillåtet att berätta. Vi får komma ihåg att många arbetsplatser präglas av en tystnadskultur. Det gäller att man instiftar rutiner, olika sorters möjligheter att vittna om det som händer, säger Susanna Nordström.

Det kan behövas människor på en arbetsplats, som man kan berätta för, utan att det påverkar ens karriär.

Sedan tror jag också att vi behöver goda förebilder. Vi behöver män som agerar på ett ansvarsfullt sätt mot sina medarbetare, som sätter ned foten och markerar mot tveksamma och felaktiga beteenden. Det spelar ingen roll hur mycket tystnadskultur man städar bort om man inte har sin chef i ryggen. Det är möjligt att det är någon form av kompetensutveckling som krävs, säger Susanna Nordström.

Hon tror också att det är viktigt att identifiera vad som faktiskt är ett straffbart beteende.

Det tror jag inte alla vet. Det måste göra riktigt, riktigt ont att bete sig på det här sättet.

Jag tror att det har varit en tidsinställd bomb. Vi har haft en väldigt lång debatt kring jämställdhet i Sverige, då pratar vi många decennier, och periodvis har ju feminismen växt sig starkare och skapat upprop, demonstrationer och olika former av missnöjesmanifestationer. Måttet är rågat sedan länge.

När kvinnor väl började berätta om sexuella ofredanden och övergrepp sattes någonting i rullning.

Hatten av för dem som började ge akt på #Metoo-rörelsen. De har dragit ett jättetungt lass. När man ser att människor öppnar sig och att det har bemötts med seriösa åtgärder och inte längre kan viftas bort, då öppnas portar och det väller fram vittnesmål.

Bilden som framträder är värre än vad många hade kunnat föreställa sig, tror Susanna Nordström.

Vi har nog inte varit riktigt medvetna om hur stort problemet har varit och av vilken art, att vi inte ’bara’ pratar om att någon blir tagen på rumpan, vilket är nog så illa, utan att vi faktiskt pratar om våldtäkter, de värsta sexualbrotten som finns.

Det finns en styrka i de stora mängderna vittnesmål.

Inom socialpsykologin talar man om collective action – man måste var en kritisk massa för att bli tagen på allvar, en kritisk massa som visar att vi är såpass många att det här inte kan viftas bort. Det borde inte ha viftats bort från första början, men så länge det inte hotar män i deras maktpositioner, så länge människor med makt kan hålla varandra om ryggen, kommer det inte att hända något. Det här skakar grundvalarna i arbetsplats- och organisationssverige.

Vi har en tradition av att diskutera sådana här frågor. Vi jobbar ganska hårt med jämställdhet och är på många sätt ett föregångsland. När det då visar sig att det är så illa i det här landet som fungerar rätt bra så tror jag att det tas på allvar på ett annat sätt.