Satsningen på att samla Folktandvården och Närhälsans rehabmottagning i gemensamma lokaler gör det möjligt för verksamheterna att drivas vidare på orten.

Visserligen hittade man dem i samma byggnad, på Floby Vårdcentrum, även tidigare - men då verkade de var och en för sig.

Nu ser vi oss snarare som en enhet, betonar Louise Hoffman, som är klinikchef på Folktandvården.

I förra veckan invigdes deras nya lokaler, efter en omfattande renovering och ombyggnation.

Verksamheterna delar på väntrum, personalrum, kontor och allmänna utrymmen. Behandlingsrummen ligger vägg i vägg och i samma korridor.

Efter att vårdcentralen lade ner stod både tandvården och rehabmottagningen med alldeles för mycket plats. Att samsas på en gemensam och mindre yta blev en bra lösning för oss båda, menar Louise Hoffman.

Enligt klinikchefen är det ganska sällsynt med sammanslagningar likt den i Floby.

Jag vet inget annat ställe i regionen där man har gjort något liknande, säger Louise.

En stor fördel med lokalsammanslagningen är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas mer kostnadseffektivt än tidigare.

Nu kan vi fördela och utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna vara kvar här i Floby, förklarar Signe Wisborg, enhetschef för Närhälsans rehabmottagning.

När man hör om mottagningar som tvingas lägga ner på landsbygden blir man glad att vi går i motsatt riktning, och satsar för att vara kvar, säger Louise Hoffman.

Att se sig själva som en enhet, snarare än två, blir en viktig förutsättning för framtiden, tror Christina Carlsson, klinikkoordinator på Folktandvården.

Vi hoppas ju att vi kan öka samarbetet och stödja varandra i kontakten med patienter och så vidare, säger hon.

Personalen är överens om att "samboskapet" kommer att innebära ett lyft, dels för verksamheten men också för patienterna.

Hittills har vi bara fått positiva reaktioner. Det här är ju en investering som gör det möjligt för Flobyborna att fortsätta ta del av vår service.