Det råder högkonjunktur på den västsvenska arbetsmarknaden just nu och så har det varit sedan en tid tillbaka. Ingenting tyder heller på att konjunkturen kommer att svänga inom de närmsta två åren.

– Skulle inget oförutsatt hända visar våra prognoser att arbetsmarknaden i Skaraborg kommer att vara fortsatt god till i alla fall 2019, säger Sandra Offesson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

I Västra Götalands län är jobbmöjligheterna goda i 13 av 15 yrkesområden. De yrkesområden där efterfrågan är som störst är inom bygg och anläggning, pedagogiskt arbete och tekniskt och naturvetenskapligt arbete.

– För att sammanfatta skulle man kunna säga att det råder brist på utbildad arbetskraft. Både när det kommer till utbildning på högskolenivå och på annan nivå. Bästa möjligheterna till jobb finns inom yrken som kräver en yrkesutbildning, säger Sandra Offesson.

Susanne Yngve är företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i östra Skaraborg och menar att prognosen är en följd av att få väljer att läsa en yrkesförberedande utbildning. Hon tycker att för många unga idag väljer utbildning efter intresse och inte efter var jobben faktiskt finns.

– Trots den stora bristen på utbildad arbetskraft är chanserna att få ett jobb för dem utan utbildning också goda. Många arbetsgivare går på meriter och referenser. Det gäller bara att själv vara framåt, säger Susanne Yngve.

En utbildning av något slag är dock fortfarande vad Arbetsförmedlingen uppmanar till. Inom den privata sektorn efterfrågas bland annat personer med högskoleutbildning inom teknik och data. I den offentliga sektorn är det lärare som saknas.

– Arbetsmarknaden är glödhet just nu. Den med absolut bäst chans till jobb är den nyexaminerade eftersom att bristen på arbetskraft gör att många arbetsgivare tvingas sänka sina krav på erfarenhet, säger Sandra Offesson.