Balkongutbyggnaden på Järnvägsgatan 22 och 24:

Tänk om byggnadsnämnden hade godkänt vår första bygglovsansökan. Då hade vi haft rymliga balkonger att vistas på, nu när coronapandemin har drabbat oss.

Det är underligt att det fåtal av Falköpings befolkning, som sitter i byggnadsnämnden, har en helt annan uppfattning än större delen av Falköpings befolkning.

När vi pratade med länsstyrelsens handläggare sa hon att det inte finns någon lag som motsätter sig en utbyggnad av balkongerna, utan det är enbart en bedömningsfråga av utseendet. Dan Hovskär och byggnadsnämnden hade alltså haft möjlighet att bevilja bygglovet. Hon sa vidare att det mycket väl kan bli en annan bedömning i en högre instans och uppmanade oss att överklaga länsstyrelsens beslut.

Dan Hovskär säger också att alla måste behandlas lika. I Falköping finns unika villaområden med tidstypiska 30- och 40-talshus som fått byggas till med inglasade uterum. Är det så att boende i enfamiljshus behandlas annorlunda än vi som bor i flerfamiljshus?

Vår utbyggnad gäller 80 centimeter, för att få plats med en eventuell rullator och en solstol = livskvalitet.

Vid vår andra bygglovsansökan var det två partier som röstade för oss. Heder åt dom.

Brf. Rådjuret