Uppgifterna om vad som ska ha hänt är i dagsläget mycket knapphändiga, Skaraborgs tingsrätt fann ändå skäl att båda skulle vara på häktet. Åklagarens begäran om att meddela restriktioner för männen godkändes också.

Händelsen ska ha inträffat mellan den 10 och 11 maj 2018.