– Jag försöker göra mitt bästa och kan jag bara hjälpa en, så är det värt arbetet. Nu handlar det om att få ihop en styrelse, säger Johan.

Det kan verka som ett enkelt arbete, men det gäller att hitta personer med rätt bakgrund och som har lyckats ta sig ur problemen.

Och Johan vet att det kan vara mycket svårt.

– Jag drev eget företag och har varit miljonär, men när problemen började gick det utför och till sist var jag tvungen att gå till socialen, konstaterar Törnqvist.

Droger och kriminalitet

För hans del handlade det om droger, alkohol, kriminalitet och till sist blev det fängelse.

– Min erfarenhet är att det är tufft när man kommer ut. Man står på stationen med en Domuspåse och ett par nya jeans, ofta har du ingenstans att bo.

Många i de här kretsarna har också ett stort myndighetshat.

Ändå vet Johan att det var samhället som hjälpte honom tillbaka.

Behandlingshem

För honom började problemen när han var i 14-årsåldern, men livet på behandlingshemmet i Norrköping gav honom skäl att börja planera för en framtid.

– Jag tänkte att jag kanske också kan vara nykter. Under behandlingen träffade jag också många av KRIS medlemmar, som gjorde sin utbildning där.

Johan Törnqvist menar att det råder en brist på positiva förebilder och hamnar man i de här kretsarna är det väldigt lätt att se upp till fel personer.

– Jag vet ju vilka mina förebilder var...

Vad fick dig på andra tankar?

– Jag kände på något sätt att jag var färdig med det kriminella livet, men när du är mitt uppe i det tar det på krafterna. Själv var jag helt under isen, både psykiskt och kroppsligt.

Sedan 19 månader tillbaka har han tagit sig tillbaka till ett normalt liv. Men fortfarande är många av hans tidigare vänner kvar i den kriminella livsstilen.

– De är kvar där jag lämnade dem, oftast är det de mest rädda pojkarna som hamnar här. Men om vi får till en lokalavdelning hoppas jag att vi ska kunna ge de här personerna stöd, så att de kan ta sig tillbaka.

Många i de här kretsarna söker makt och kontroll.

– Man tar sig också rätten att kränka andra, men nu hoppas jag att vi kan skapa lite framtidstro. Kris skulle kunna vara ett ljus i mörkret.

Under augusti ska Johan försöka få till en till en lokal styrelse.