I fjol dog åtta personer i midsommartrafiken, och 214 skadades svårt, enligt statistik från Transportstyrelsen. Torsdagen innan midsommar är traditionellt sett den mest olycksdrabbade dagen under helgen, skriver Motormännen i ett pressmeddelande.

Flest olyckor sker på vägar med mycket trafik. Men många av de svåraste olyckorna under midsommar sker ofta på mindre vägar i glesbygden, enligt Motormännen.

Men även om det finns statistik på olycksdrabbade vägar (se faktaruta) så är det omöjligt att förutse var olyckorna kommer att ske. För att undvika att drabbas tipsar Motormännen om att ta regelbundna raster, hålla avstånd till bilar framför, aldrig köra bil dagen efter att du druckit alkohol och hellre ta en säkrare väg, även om det tar längre tid.

Välj en mötesfri väg även om det innebär en viss omväg. Mötesseparerade vägsträckor minskar dödligheten med 80 procent. Bra vägräcken förhindrar inte bara mötesolyckor, utan också många allvarliga singelolyckor, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen i pressmeddelandet.

Överlag ökar trafiken kraftigt på vägar till klassiska platser för midsommarfiranden: Bohuslän, Öland, Roslagen och Dalarna. Även ut från storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö kommer det att bli trångt.

Från Småland lockar särskilt Öland och Västkusten många midsommarfirare. Väg 26 mellan Jönköping och Halmstad, även känd som Nissastigen, och E20 mellan Göteborg och Laxå, är två av de mest olycksdrabbade sträckorna i landet, enligt Motormännens statistik.

26:an samt E6 mellan Kungsbacka och Strömstad, väg 135 mellan Kalmar och Färjestaden och väg 137 på Öland är också vägar där det är stor risk för köbildning.

Tänk på att vara utvilad när du ska köra, var ute i god tid och kör aldrig dagen efter, säger Carl Zeidlitz.

Fotnot: