Falköpings mejeri ägs av drygt 140 mjölkbönder, på och omkring Falbygden. Företaget har för närvarande dessutom 55 kontraktsleverantörer, uppger VD:n Anders Segerström.

Värmen, torkan och dess konsekvenser oroar honom.

– På många sätt har vi haft en fantastisk sommar, på andra sätt har den varit katastrofal med stora skogsbränder. Tittar jag bland vänner och bekanta har de kunnat bada och sola som aldrig förr och sett ur det perspektivet har den varit bra för människor.

– Men torkan har samtidigt lett till att det inte finns tillräckligt med foder till djuren. Det innebär att lantbrukarnas kostnader kommer öka och vi är många som uttrycker stor oro för den prisbilden, fortsätter han.

Enligt Anders Segerström funderade många bönder på att lägga ner sina lantbruk redan innan sommartorkan slog till.

– De har haft flera tuffa år. Och risken är att de ser den här krisen som ett incitament för att faktiskt lägga ner. Då ökar risken att det blir färre kor och att vi får ännu mindre svenskproducerad mjölk. Och Sverige är redan det land i Europa som importerar mest mejeriprodukter. Varannan ost som konsumeras här är utländsk, säger han.

Vad händer med priset på exempelvis mjölk i höst?

– Min bedömning är att det påverkas. Både på mjölk och andra produkter. Ökar produktionskostnaderna måste priserna upp.

– Men det kan påverkas av vilka beslut som politiker, konsumenter och dagligvaruhandeln fattar. Det handlar om att stötta det svenska lantbruket nu, gör vi det kan vi klara den här krisen, säger Segerström.

Regeringens beslut om stödutbetalningar kommer inte att räcka, anser han.