Annons
Vidare till falkopingstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Högskolans mål: 450 nya utbildningsplatser till 2022

450 nya utbildningsplatser. Det vill Högskolan i Skövde tillskapa fram till 2022.

Varje år vänder sig Högskolan i Skövdes styrelse till regeringen med ett förslag på långtidsbudget för lärosätet. I dokumentet förklarar styrelsen hur Högskolan vill utbilda och forska de kommande tre åren samt hur mycket statliga pengar som behövs för att nå upp till ambitionerna.

Den 8 februari fattade Högskolans styrelse beslut om budgetunderlaget för åren 2020-2022. Dokumentet visar att Högskolan i Skövde kan och vill öka antalet utbildningsplatser på programutbildningar med cirka 450 stycken fram till år 2022.

Högskolans styrelse menar också att lärosätet skulle kunna bygga ut antalet fristående kurser kraftigt. De fristående kurserna behövs för att möta Skaraborgs och Sveriges behov av kompetensutveckling och livslångt lärande.

– Vår nya regering har lyft fram vikten av högre utbildning och möjlighet till livslång lärande i hela landet. Vi på Högskolan i Skövde står redo att ta vårt ansvar i det arbetet. Vi har potential att utbilda fler människor. Men det krävs högre statliga anslag för att möjliggöra den positiva potentialen, säger Högskolans rektor Lars Niklasson i ett pressmeddelande.

Högskolan i Skövdes utbildning och forskning finns idag inom fem avgränsade områden: Biovetenskap, Handel och företagande, Informationsteknologi, Ingenjörsvetenskap samt Vård och hälsa.

Om regeringen skjuter till mer pengar är det inom dessa områden Högskolans utveckling kommer att ske.

– Vi vill växa kontrollerat och med bibehållen utbildningskvalitet inom de fem områdena. I första hand handlar det om att kunna ta in fler studenter på befintliga utbildningar men vi vill bland annat också starta en ny specialistsjuksköterskeutbildning, förklarar styrelsens ordförande Kerstin Norén i pressmeddelandet.

I sitt budgetunderlag skriver Högskolans styrelse också att lärosätet skulle behöva en ökning av sitt forskningsanslag med 15 miljoner kronor per år fram till 2022. Pengarna ska bland annat användas för att klara den medfinansiering som forskningsfinansiärerna kräver av Högskolan.

– Våra forskare på Högskolan i Skövde är nu så framgångsrika i konkurrensen om forskningsmedel att vi börjar få svårt att klara medfinansieringen.

– Vi behöver därför ett högre forskningsanslag för att kunna bära vår egen konkurrenskraft. Det är givetvis en utmaning som är rolig att berätta om men det är faktiskt en rejäl utmaning, förklarar Lars Niklasson.

Ett annat viktigt användningsområde för pengarna är att ytterligare stärka Högskolans forskning inom vård och hälsoområdet, ett område där Högskolan, inom några år, vill skapa ytterligare en forskarutbildning.

Redan nu satsar Högskolan sparade medel för att skynda på utveckling inom vård och hälsoområdet. Det är denna satsning som förklarar det planerade underskott om cirka 20 miljoner kronor som Högskolan enligt årsredovisningen gjorde för 2018.