Vi får ofta höra i debatten att hade vi inte invandringen så skulle vi kunna ha bättre pensioner. Och detta kommer ofta från Sverigedemokraterna som använt samma mantra sedan 1979.

Trovärdigheten hos dem borde vara mycket låg. Ett exempel är att man gjorde gemensam sak med de borgerliga och drev igenom ett femte jobbskatteavdrag. Följden blev att pensionärer betalade högre skatt än de som jobbar.

Vi har ställt krav från PRO på att pensionärsskatten skall likställas med arbete. Detta har vi fått igenom, men har inte haft någon hjälp av högerpartierna. Vi har också ställt krav på att bostadstilläggen skulle öka, det har vi också fått igenom.

Det pensionssystem vi har är ett resultat av en överenskommelse i riksdagen i mitten av 90-talet mellan fem partier. Miljöpartiet och vänstern var inte med.

Nu ställer vi krav på att avsättningar till pensionerna måste öka om dagens och framtidens pensionärer skall få bättre pensioner än i dag. Man kan konstatera att mindre pensionärsskatt enligt M:s förslag ger mindre resurser till vård och omsorg.

Följaktligen vill vi inte ha mindre skatt på pensioner utan högre pensioner. Inget av dessa frågor har med invandringen att göra.

Christer Rönn, Ordförande PRO Skövde