För det första var inte Dan Hovskär med och för det andra uppfattade jag inte att det var ett möte där det togs beslut. Om så skulle vara fallet utgår jag ifrån att det finns protokoll på det som ni hänvisar till.

Jag ersatte vid detta besök Dan Gabrielsson och vi fick, av representanter från Västfastigheter bland andra Patrik Rubensson, en presentation av byggnaden och dess förutsättningar. Med på denna genomgång var också personal från socialförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Det som vi sa när vi lämnade fastigheten var att vi skulle titta närmare på förutsättningar och diskutera kostnaderna. Det framfördes synpunkter att vi hade kommit långt i projekteringen av att renovera Ranliden men att det ändå skulle vara värt att titta närmare på denna fastighet, det vill säga ”lila huset”.

Efter detta ändrades förutsättningarna i den dåvarande majoriteten och sedan har vad jag vet frågan inte varit uppe till behandling.

Om nu Karola Svensson har behov av att förklara sina ställningstaganden skulle det vara klädsamt att hålla sig till fakta.

Ingvor Bergman

Socialdemokraterna

Relaterat till artikeln