Annons
Vidare till falkopingstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: ”Finns möjlighet göra något positivt av höga elnätkostnaden” – Läs svaret direkt från Feab

Kommentarer och funderingar angående Falbygdens Energi AB, Feab, och Falbygdens Energi Nät AB, Fenab, och nätavgifterna för eldistribution.

Har med stort nöje läst de senaste artiklarna i detta ärende och anser att det är bra att tidningen belyser detta ämne.

Årsredovisning Feab och Fenab för 2018 och 2019 samt några år tillbaka finns att hämta fritt på hitta.se

Det är ju ganska rörigt detta med bolagsstrukturen i de här företagen, som framgår av årsredovisningen Fenab 2019 sid 1 under ägarförhållanden. Vet inte vem den nya ägaren är efter senaste ägarbytet men syftet med investeringen är naturligtvis inte att bedriva välgörenhet utan att ge ägaren vinst på investerade medel.

Tidningen har ju tidigare angett att föregående ägare av Feab har tagit ut 152 miljoner kr i utdelning under de år de ägt företaget plus en ej angiven köpesumma vid senaste ägarbytet.

Tittar man på årsredovisningarna så är det några saker som sticker ut och det är dotterbolaget Fenab 2019, sid 4 under ekonomisk översikt, har en rörelsemarginal på 43,5 procent och den är stigande med åren. Under 2018 delades 36,9 milj kr ut.

Prissättningen i Sverige är fri och ett bolag måste redovisa vinst över tiden för att ha en framtid, men de här siffrorna verkar väl tilltagna.

Ett normalt börsnoterat företag som verkar på en fri marknad brukar dela ut några enstaka procent (1-4 procent) per år av föregående års vinst till ägarna.

Feab och Fenab, som vi medborgare inom Falköpings kommun är beroende av, har ju dessutom en monopolställning.

Läs också: Läsarnas reaktioner på vår artikelserie om nätavgifterna i Falköping

Den så kallade effektavgiften, som dök upp på konsumenternas elräkning under den tid som Feab tillhörde Göteborgs energi, är ju en nagel i ögat på elkunderna. Det som är märkligt är att detta kommenteras inte med en enda rad i någon årsredovisning, vad den gör för nytta inom Fenab. Effekttariff är ju för att stora förbrukare av el ska känna av ekonomiskt att de belastar nätet hårt när eltillgången är begränsad och inget för en landsbygdskommun som Falköping. Effektavgiften kan tas bort och lägga eventuella återstående kostnader på elöverföringen.

Sedan vore det klädsamt om Feab kan använda större delen av vinsten för att investera i elnätet. Det finns säkert anläggningar som behöver förnyas och förstärkas, transformatorer och styrning att förbättra samt elledningar att gräva ner för att förbättra leveranssäkerheten och minska miljöstörningar. Det finns väldigt mycket av 10 kilovolt luftledningar kvar i Falköpings kommun.

Det finns nu möjlighet att göra något positivt av den höga elnätkostnaden när kunderna så att säga ”vant” sig vid högre priser. Bättre att då investera detta överskott i nätet och modernisera det inför omställningen till fossilfritt samhälle för att möta den högre elförbrukning som detta kommer att medföra.

Det är också olyckligt om ett bolag som Feab byter ägare, därför att lönsamma företag säljs ju med vinst vilket medför att priset på företaget stiger, de nya ägarna måste sedan få avkastning så att lånen kan amorteras och betalas av samtidigt som en hög avkastning genereras. Detta talar inte för lägre kostnader i framtiden för eldistribution, efter några ägarbyten är istället risken för att kostnaderna stiger och servicen försämras. Bolaget och dess vd ska leverera det som styrelse och ägare beslutar.

Tyvärr så sitter vi medborgare i Falköpings kommun fast i kölvattnet av den avreglering som har skett inom detta område, det är väldigt olyckligt att det också råder monopol inom detta område. Energimarknadsinspektionen har försökt att stävja de värsta fallen i landet men förlorat varje gång ett ärende drivs juridiskt.

Som slutkläm måste framhållas att Feab-Fenab är bra företag med bra personal som gör stor nytta för bygden.

Falköpings kommuns invånare behöver Feab-Fenab och bolagen behöver också medborgarna i Falköpings kommun. Det råder dock tyvärr för tillfället inte riktig balans mellan de här parterna ur ekonomisk synvinkel.

Anders Johansson

Falbygdens Energi svarar direkt:

Falbygdens Energis uppdrag är att säkerställa en trygg och säker elleverans till våra kunder. Det som framkommer i våra årliga kundundersökningar är att de allra flesta av våra kunder är nöjda med vårt arbete vilket vi glädjande även kan läsa i dagens insändare.

Vi välkomnar en saklig och konstruktiv dialog och vill gärna ta till oss förbättringsförslag från våra kunder och tror att dialogen hanteras bäst i direktkontakt med våra kunder och ser gärna att man kontaktar oss direkt – vi finns till för våra kunder.

Vår prissättning följer Energimarknadsinspektionens regelverk och ligger under taket för den tillåtna nivån.

Kapacitetsbristen, dvs bristen på utrymme i elnätet, är inte bara ett storstadsproblem utan utmaningarna finns även på regional nivå. När fler och fler skaffar elbilar är effektavgiften mer aktuell än någonsin för att ge konsumenterna ett incitament att sprida ut sin elanvändning under flera timmar så att man till exempel laddar sin elbil nattetid när elanvändningen i samhället är låg. Detta gör det möjligt för elnätsägarna att inte behöva bygga ut ledningarna i onödan, vilket leder till en lägre kostnad för kunden. Falbygdens Energi var tidigt ute med effektavgiften men nu ser vi att fler och fler företag följer efter, till exempel Vattenfall Eldistribution och Skövde Elnät.

När det gäller investeringarna i elnätet har de stadigt ökat under de senaste åren och kommer att fortsätta på en hög nivå framåt. Det finns endast cirka 400 km luftledning kvar i Falbygdens Energis nät, vilket är cirka 17 procent av den totala ledningslängden, som är drygt 2400 km. De luftledningar som finns kvar är relativt nybyggda och håller i överlag väldigt bra leveranskvalitet, vilket vi också har sett under de senaste stormarna. Det är inget självändamål att ersätta fullt fungerade luftledningar med jordkabel, som är både dyrare och gör ett större ingrepp i naturen, utan luftledningsnätet byggs om utifrån anläggningens ålder, leveranskvalitet och säkerhet både gentemot egen personal och tredje man. När vi ser att vi har problem med upprepade avbrott på en viss linje byggs den ofta om i sin helhet, så som vi till exempel gör i Trädet just nu. Ställverket på Norra tertiärstationen där vi hade ett avbrott i slutet av mars är planerat för ombyggnation under nästa år.

Falbygdens Energi Nät ansvarar för ett stort landsbygdsnät inom fem olika kommuner från Skövde till Ulricehamn, vilket innebär att det är långt mellan kunderna och det är färre antal kunder som bär kostnaderna. Vi förstår att som kund är det lätt att jämföra med närliggande nätbolag, men då är det viktigt att komma ihåg att det handlar om helt olika kostnadsbilder. Förutsättningarna för att bygga, drifta och underhålla ett nät där det är 140 meter ledning per kund jämfört med ett tätortsnät där det är cirka 40 meter ledning per kund är inte jämförbara. De senast sex åren har vi investerat 190 miljoner i elnätet och ambitionen framåt är också hög för att kunna ge kunderna i vårt område tillgång till en säker och hållbar el.

Anna Ström, vd

Noona Grönlund, affärsområdeschef Elnät

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel