Annons
Vidare till falkopingstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Folket har både rätt och skyldighet att överklaga dåliga beslut

Politiker och tjänstemän drog inga slutsatser av motståndet mot en högstadieskola i gamla stenbrottet. Då är det medborgarnas rätt och skyldighet att agera, och domstolarna får avgöra Platåskolans öde. Det konstateras i insändaren.

Först lite bakgrundsfakta:

Frågan om var kommunen skulle bygga den nya skolan avgjordes ett fullmäktigebeslut i september 2017 och detaljplanen för området presenterades i september 2018. Sent omsider har det framkommit att upphandlingen av Platåskolan gjordes redan i januari 2018, då Skanska utsågs till vinnare. I samma upphandling ingick även utbyggnaden av Vindängen. Vid denna tidpunkt fanns varken detaljplan eller bygglov för Platåskolan. Saknas fortfarande.

Hur har till exempel förfrågningsunderlag med mera utformats när ingenting, vad gäller Platåskolan, var klart? Vad gäller om inte budget hålls? Finns skadeståndsklausul i avtalet om planerna inte kan genomföras? Vilka företag har deltagit i upphandlingen? Frågor som kräver svar.

Undertecknade och de flesta andra var nog väldigt okunniga om kommunens skolplaner, då skolfrågan inte alls debatterades inför valet 2018. Varför ville politikerna inte ha någon debatt om skolbygget? 

Frågan om varför politikerna inte ville diskutera Platåskolan har vi nu svaret på. Alla beslut var ju tagna före valet. Partierna var livrädda att Platåskolan skulle komma upp till debatt. Detta skulle med stor säkerhet leda till ett helt annat valresultat än vad de önskade.

Den 17 oktober 2018 hade kommunen bjudit in till samråd angående skolbygget, efter det att alla beslut var tagna. Ett mycket stort antal personer hade hörsammat inbjudan och 26 skrivelser hade kommit in. Det som framkom under kvällen var att motståndet mot kommunens förslag till skolans placering och storlek på fastigheten Gamla Stan 2:26 m.fl var totalt. Vilka slutsatser drog närvarande politiker och tjänstemän av den kritik som framfördes eller av de förslag till förändring som framkom på mötet ? Uppenbarligen inte några. Vad var den egentliga meningen med detta samråd när alla beslut var fattade? Ett samråd, innebär enligt vår uppfattning, att berörda parter träffas för att diskutera en ide eller förslag. Detta för att få förståelse för och för att uppnå bästa resultat av en kommunal investering eller förändring, som alla kan acceptera.

Följderna för människor, djur och miljö skulle bli förödande om kommunen får igenom sina planer angående Platåskolan.

Beslutet  innebär kortfattat:

• att natur och miljövärden av riksintresse i praktiken utplånas. Naturvårdsutredning har gjorts av Enviro Planning AB. Enligt uppgifter skall även miljökonsulter från Jordnära i Lidköping också gjort en utredning. Båda har kommit till samma resultat och rekommenderar, vad som kan utläsas av framtagen redovisning, att hela kalkbrottet och närliggande mark skall bevaras och ej exploateras. Kvar att bygga på eller nyttja efter att en skolbyggnad är på plats blir då ett mindre område gränsande mot Hollendergatan.

• att den jättelika skolbyggnaden skulle passa extremt illa  i ett bostadsområde.

• att alla närboende till skolan skulle få en mycket allvarligt försämrad livsmiljö. Vem har gett Er politiker rätten till att besluta om detta? Detta kan omöjligt ingå i ert uppdrag.

• att trafiksituationen i korsningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan skulle bli kaotisk och mycket farlig.

• att antalet parkeringsplatser begränsas till ett fåtal. Behovet torde vara minst 150. Var cyklar, mopeder och epatraktorer skall få plats är oklart.

• att plats för sporthall saknas.

• att elevernas alla önskemål vad gäller utemiljö ej kan tillgodoses.

• att fastigheten Gamla Stan till ytan är fullständigt otillräcklig för ett skolbygge.  Kommunen måste också fullt ut respektera gjorda miljöutredningar och avstå alla planer på att exploatera området. Allt annat vore en skandal och ett grovt miljöbrott. Låt oss slippa detta.

Vid tidpunkten när alla beslut togs styrde S, C och KD kommunen. Vi hävdar att politikernas beslut att bygga Platåskolan på fastigheten Gamla Stan var ett illa genomtänkt, förhastat och dåligt beslut. Någon plan B fanns inte. Kommunen har inte vid något tillfälle visat intresse av våra förslag.

Vid sådant förhållande är det medborgarnas rättighet och skyldighet att agera, vilket vi gjort. Detta har hittills inneburit att våra domstolar kommer att få avgöra Platåskolans öde.

Vi hoppas att kommunledningen, oavsett vilken, lärt sig något under den här processen, till exempel hur man upprättar avtal utan att hamna i knät på någon entreprenör. Och inte minst att ha en ärlig, levande och innehållsrik dialog med sina medborgare och skattebetalare före beslut av stora planerade förändringar.

Till sist, finns det någon som tror att ett privat företag hade fått tillstånd att bygga en skola eller motsvarande Platåskolan på fastigheten Gamla Stan? Svar: Företaget skulle aldrig söka tillstånd, utan hade avslutat sina planer långt tidigare.

Närboende Gamla Stan

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel