Klimatförändringarna händer här och nu, det har vi sett på sommarens brända gräsmattor och åkrar. Det är inte något som kommer att ske i framtiden. De senast 30 åren visar att vi fått en betydande förändring av klimatet, tidigare vårar, senare höstar, torrare somrar samt regnigare vintrar.

Nu måste den gröna omställningen ske. Vi i Miljöpartiet kommer ständigt att arbeta för att omställningen ska komma högt upp på agendan i Västra Götalandsregionen. Vi vill bland annat fokusera på att fortsätta det ambitiösa arbete som startat med att minska klimatutsläppen och utöver det så vill vi även minska konsumtionen, resursförbrukningen, nedskräpningen och avfallet. 100 procent förnybar energi ska vara en självklarhet i den gröna omställningen där vi också går från slit och släng till en mer hållbar utveckling där ekonomin bygger på ett kretslopp.

Peter Sögaard (MP), kandidat till regionfullmäktige