Annons
Vidare till falkopingstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Omdömeslöst av Svensson och Hovskär

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

Karola Svensson, (C), och Dan Hovskär (KD) driver en omdömeslös ekonomisk politik.

Karola Svensson och Dan Hovskär tackade nej till en affär som hade sparat minst 80 miljoner av skattebetalarnas pengar. Tidigt i våras fick jag en förfrågan från Västra Götalands-regionen om ifall kommunen var intresserad av att etablera sig på sjukhusområdet då regionen flyttar verksamhet till Skövde. En stor fördel skulle vara att sjukhusområdet skulle kunna hållas levande och att både kommun och region skulle tjäna på detta.

Jag svarade att vi planerar att bygga om Ranliden och skapa 140 kontor där till socialnämndens verksamheter. Budgeten för projektet låg på 68 miljoner kronor. Jag frågade regionen om de kunde erbjuda 140 nyckelfärdiga kontor? Svaret blev ja, men inte direkt, Jag svarade att Ranlidsprojektet beräknas vara inflyttningsklart om cirka två år. Regionen svarade då att man kan erbjuda kontor successivt och att alla kontor skulle vara tillgängliga inom två år.

Kontoren skulle ligga i det lila huset och dess annex på båda sidorna och skulle kunna omfatta 140-150 kontorslokaler. All infrastruktur såsom parkeringar skulle ingå i affären. Jag bad regionen att komma med ett förslag på pris. Regionen återkom och förklarade att 10-12 miljoner fanns det kvar att skriva av på fastigheterna. Jag svarade att 10 miljoner vore ett rimligt pris då regionen avvecklar psykiatrin på området och att över 200 jobb kommer att försvinna.

Ett nytt alternativ dök upp då kommunen erbjöds ett hyrköp av fastigheten. Det skulle innebära att kommunen inte behövde låna de 68 miljonerna som Ranlidens budgeterade ombyggnation skulle kosta. Jag är dock övertygad om att de 68 miljonerna inte kommer att räcka för ombyggnationen av Ranliden. Regionen skulle stå för alla eventuella ombyggnadsanpassningar och kommunen skulle betala hyran. Hyran skulle bli betydligt lägre än de lokaler som kommunen hyrde externt idag. På årsbasis skulle kommunen kunna spara närmare en miljon kronor på hyran. Ranliden skulle kommunen kunnat sälja av till intresserade fastighetsbolag och det skulle ha inbringat en ansenlig summa till kommunkassan. Regionen skulle fortsätta att skriva av skulden på fastigheten och kommunen skulle kunna köpa fastigheten när ekonomin tillät detta.

Förslaget på affären kom helt rätt i tid då kommunen beslutat att låna upp cirka 1,8 miljarder för framtida investeringar. Många av investeringarna har skenat iväg, som till exempel Vindängens ombyggnation som hade budgeterats till 72 miljoner men ändrades till 100 miljoner då fler satsningar gjordes. Det tillkom då ett minus på 28 miljoner kronor i den planerade budgetupplåningen. Vi Socialdemokrater såg möjligheterna att täcka andra stora investeringar med denna affär, såsom utbyggnad av förskolan i Odenberg och ombyggnad av äldreboendet på Frökindsgården.

Efter att Karola Svensson och Dan Hovskär tvingat fram min avgång åker de på ett möte med regionen, tackar nej till affären och ber sedan tekniska nämnden att gå vidare med upphandlingen av ombyggnationen av Ranliden. En av anledningarna skulle varit att kontoren upplevdes som för stora. Efter kontakter med regionen sa de att det hade kunnat ordnas med enklare ombyggnadsåtgärder.

Det är oerhört allvarligt när ansvariga politiker hanterar skattebetalarnas pengar på detta sätt. De kastar bort cirka 80 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Adam Johansson, Moderaterna – gör om och gör rätt för kommuninvånarna och skattebetalarnas skull. Jag citerar socialdemokraten Gustav Möller ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket".

Dan Gabrielsson f.d. kommunalråd Falköping

Replik direkt:

Svar till Dan Gabrielsson: Under Socialdemokraternas tio år i majoritet och Dan Gabrielssons tid som kommunalråd togs många investeringsbeslut. Bland annat tog Dan Gabrielsson beslut om den fördyrade kostnaden på Vindängens skola – något som han verkar ha glömt av trots att han debatterade för det i fullmäktige.

Intressant också att höra att Socialdemokraterna och Dan Gabrielsson plötsligt vurmar för externt förhyrda lokaler, något som de under tio års tid motarbetat för att de ansett att det medför ökade kostnader. Dessutom finns ett politiskt beslut som säger att vi i första hand ska ha verksamheter i egenägda lokaler, i andra hand lokaler inom koncernen och i sista hand i externa lokaler.

När det gäller lokalerna på gamla sjukhusområdet, som tidigare kommunalråd hänvisar till, var nuvarande oppositionsråd, Ingvor Bergman, med när vi inspekterade lokalerna. Även tjänstepersoner från socialförvaltningen och tekniska förvaltningen var med för att kunna bedöma lokalerna utefter behov och kostnad. Efter rundvandringen var vi alla överens om att lokalerna inte var ändamålsenliga och de skulle bli dyrare på sikt.

Detaljplanen för sjukhusets lokaler är för vård och skulle därmed behöva göras om för att vi skulle kunna bedriva kontorsverksamhet. Som tidigare kommunalråd säkert vet kostar lokalyta pengar,oavsett om den används eller inte. Lokalerna på sjukhuset innehöll breda korridorer, flertalet stora väntrum och trapphus. Rummen var onödigt stora, vilket medför att stora ytor inte skulle kunna användas. Lokalerna var inte anpassade för verksamheten som skulle bedrivas och ombyggnation i de flesta rum skulle behöva göras. En kostnad som självklart hade lagts på hyran enligt gängse normer.

Lokalerna ligger avsides och det gör att socialförvaltningens målgrupper skulle få det betydligt svårare att ta sig dit. Lokalerna på sjukhuset skulle bli successivt lediga fram till 2022. Det hade medfört att inflyttningen skulle fått ske i etapper som i sin tur skulle inneburit att flyttplanen som förvaltningen tagit fram skulle omkullkastas.

Kommunen äger Ranliden och de fastighetsägare som vi talat med säger att huset inte skulle vara enkelt att bygga om till bostäder. Det medför att huset med största sannolikhet varit svårt eller omöjligt att sälja. Om vi valt att göra som tidigare kommunalråd önskar hade vi stått med ett tomt hus, Ranliden, som oavsett behöver visst underhåll och därför medför en onödig kostnad. Vi skulle dessutom hyrt dyra lokaler som inte är ändamålsenliga för verksamheten. Dubbla kostnader och sämre lokalutnyttjande kan inte vara ekonomiskt försvarbart.

Vi valde att ta ett ekonomiskt ansvar och säga nej till dubbla kostnader och sämre lokaler för kommunens verksamheter.

Karola Svensson, Centerpartiet, Dan Hovskär, Kristdemokraterna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel