Annons
Vidare till falkopingstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: SD:s budget hade stärkt vården

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

Skaraborgs sjukhus måste spara samtidigt som flödet till våra sjukhus ökar i takt med både ökande och åldrande befolkning och hög invandring till Sverige. En SD-budget hade gjort skilnad. Det skriver partiets Heikki Klaavuniemi i en insändare.

I början av juni antogs, gällande sjukvården i Västra Götalandsregionen, en kraftigt underfinansierad budget av regionfullmäktige.Till skillnad från den styrande minoriteten väljer vi Sverigedemokrater att ge lättnader för sjukhusen istället för att årligen ålägga dem svåruppnåeliga besparingskrav.

Vi märker hur kraven redan under innevarande år har fått orimliga konsekvenser. Sjukhusen kämpar med att minska personalstyrkan då regionstyrelsen ålagt dem att bemanna efter de personalnivåer som sjukhusen hade 2016. De tvingas att rationalisera ambulansutbudspunkter och kommer löpande med förslag om att centralisera viktiga barn- och ungdomsmedicinska- och psykiatriska mottagningar.

Dessa besparingskrav påverkar givetvis somatisk och psykiatrisk tillgänglighet samt hela akutvårdskedjan negativt. Vissa av besparingsåtgärderna har vi framgångsrikt bekämpat under 2019 och har därmed kunnat förhindra verkställighet.

Bland annat stoppade vi åtskilliga försök att ställa av ambulanser, vilket för oss är helt uteslutet. Detta då sådana effektiviseringar är felriktade eftersom de innebär att vi försämrar ambulanssjukvårdens möjligheter att upprätthålla godtagbara responstider. Tider som vi vet inte förbättras.

Vi är också, som nämnts, kritiska till kravet på att minska antalet nettoårsarbetare eftersom detta hindrar sjukhusen från att återanställa och att ta in vikarier när omsättning av personal på avdelningar sker. Det riskerar att fullt fungerande avdelningar istället blir dysfunktionella, det i sin tur påverkar tillgängligheten och arbetsmiljön, vilket i sin tur kan leda till ytterligare personalomsättning.

Man kan med fog fråga sig hur väl analyserade och genomtänkta de stränga kraven egentligen är. I början av 2019 kom det till regionstyrelsens kännedom, när budgetarbetet inför 2020 redan var uppstartat, att sjukhusen redan visade ett underskott på närmare 300 mnkr för innevarande år.

För att hantera dessa underskott gavs sjukhusen ett överordnat mål att minska personalstyrkan för att klara budgeten. Detta mål kvarstår inför 2020. Detta samtidigt som flödet till våra sjukhus ökar i takt med både ökande och åldrande befolkning och hög invandring till Sverige. Nu har riksdagen dessutom nyligen beslutat att öppna upp även för ökad anhörighetsinvandring, vilket ytterligare kommer att belasta vården då dessa grupper oftast har eftersatt hälsa och därmed stora vårdbehov. Sjukhusen står inför stora problem att hantera, vilka inte lär bli lätta att klara med en utpräglad svångremspolitik. Regionpolitiken står inför ett vägval.

Till skillnad mot den styrande minoriteten tror vi oss inte kunna kräva av sjukvården att med strypta resurser kunna nå högt satta tillgänglighetsmål. Vi anser istället att det behöver tillskjutas erforderliga medel och övriga resurser för att skapa kraft att nå lagstadgade vårdgarantimål. Dagens behov tillfredsställs nämligen inte med storartade visioner och underfinansierade budgetar. Det tillfredsställs med rimliga krav, rimlig finansiering och tillit till vårdens alla hårt arbetande medarbetare.

Heikki Klaavuniemi regionråd (SD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel