Ni är välinformerade om det akuta läget som råder på vissa skolor i tätorten. Ni väljer att hänvisa till Platåskolan som tyvärr har blivit ”försenad”, men nämner inget om hur ni ska jobba för en förändring fram till dess den står klar, tidigast 2022.

Ni säger er förstå frustrationen för föräldrar och elever som hamnat ‘mitt i’. Men vi har inte alls hamnat mitt i. Det här är ett faktum som man har blundat för i många år. Det uppstod inte ur ett vakuum alldeles nyss. Situationen fanns redan när mitt äldsta barn gick i skolan för några år sedan, och den har ju inte förbättrats sedan dess.

Ni pratar om aspekten att de flesta barn och föräldrar vill gå på en skola nära hemmet men ni nämner inget om alla de som varje morgon genom sitt fria skolval har valt en skola längre bort. För ni vet ju lika bra som jag att vi i det fria skolvalet har skolor som väljs och vi har skolor som väljs bort. Väljer man skola en för en viss pedagogik eller gör man valet för att välja bort något annat?

Som ni själva säger berör integration alla medborgare på flera plan och det är nu dags att gå från ord till handling, att sluta prata och börja agera. Medborgardialog och politikersamtal är nog bra men tenderar att dra ut på tiden. Det som behövs är en omstrukturering och den behövs NU.

När det gäller skolorna med äldre elever, år 7-9, går ju de flesta elever i dagsläget på den skola som just fysiskt ligger längst bort från hemmet. De två skolorna Central och Kyrkerör ligger ju dessutom endast några hundratals meter från varandra så vilken skola man än hänvisar eleverna till så ligger den ungefär lika långt från hemmet som den andra. Att hävda närhetsprincipen här låter mer som ett svepskäl. Jag påpekar igen att det enda möjliga, det enda rätta, för de äldre eleverna, är att låta hela tätorten vara ett upptagningsområde från och med hösten 2020 för de elever som ska börja år 7, så som man fick göra med eleverna födda -06 hösten 2018. Låt hälften av klasserna gå på Central och hälften på Kyrkerör. Ta till er av fördelarna och vinsterna med den verkliga integrationen som då skedde, och nu sker i denna årskurs. Det finns inga vinnare i en segregerad skola.

Orolig men förhoppningsfull förälder

Relaterat till artikeln