Det här är dessutom siffror som inte förändrats särskilt mycket under tid, om det går åt något håll så är det fel håll.

Regeringen har utfärdat en nollvision mot dödsolyckor på jobbet men insatsen i årets budget är fem miljoner kronor till arbetsmiljöinspektörer. Tyvärr är de oftast på plats först efter olyckan har varit framme.

Istället är det arbetsgivarna som måste ta sitt juridiska ansvar och minska riskerna på arbetsplatser. Både för att skada sig fysiskt och att skada sig psykiskt.

I ett arbetsliv som alltmer präglas av tidspress och snäva marginaler så är det frestande för arbetsgivare att inte ta arbetsmiljöarbetet på allvar.

I en ekonomi där tillfälliga anställningar blir allt vanligare och människor blir utbytbara för arbetsgivarna är det frestande för arbetsgivare att slita ut människor och inte ta ansvar för deras psykiska hälsa.

Svenskt näringsliv svarar på kritiken genom att vilja låta arbetsgivarna själva utse skyddsombud. Helst vill de ta bort systemet med regionala skyddsombud och ersätta det med ”oberoende arbetsmiljörådgivare”.

Vi vill istället skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö. Både genom att förbättra möjligheterna för skyddsombuden men framförallt genom att sluta prata om minskade risker och istället göra jobbet.

De viktigaste insatserna är – ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tryggare anställningar, färre ensamarbetare, bättre utbildade arbetsledare och skyddsombud och inte minst arbetsgivare som bryr sig mer om sina anställdas hälsa än om sina ekonomiska marginaler.

LO-Facken i Falköping

Relaterat till artikeln