Vi jobbar som undersköterskor och som förtroendevalda i Kommunal representerar vi många undersköterskor i Skaraborgs län. Bara under våra yrkesverksamma år har jobbet utvecklats och blivit allt mer komplext. Vi undersköterskor ansvarar för den patientnära omvårdnaden, vi administrerar mediciner, tar blodprover, lägger om sår och mycket mer. Det är ett meningsfullt, utvecklande och ett roligt arbete.

Men samtidigt som ansvaret ökar blir det allt mer problematiskt att det saknas kriterier för vad en undersköterska kan och ska göra. Det skapar osäkerhet kring vad man kan förvänta sig av en utbildad undersköterska. Kraven på utbildning, kompetens och arbetsuppgifter för en undersköterska kan se helt olika ut från en arbetsplats till en annan. Det håller inte. Därför är det dags att det införs legitimation för undersköterskor. Vi tycker att det är viktigt och rätt och skälen borde faktiskt engagera alla – inte bara oss som jobbar inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård.

1) En yrkeslegitimation är bra för patientsäkerheten och höjer kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. En undersköterskas arbetsuppgifter är komplexa och ansvaret stort. Att administrera medicin och kunna bedöma allmäntillståndet hos äldre och sjuka, för att ge rätt vård, kräver särskild kompetens.

2) Att synliggöra kraven på undersköterskans kompetens och skapa en tydlig yrkesutveckling kan locka fler till yrket och det blir lättare att behålla kvalificerad personal.

3) Dessutom kommer behovet av nya undersköterskor vara stort framöver. Enligt statistiska centralbyrån kommer det att saknas 161 000 undersköterskor till år 2035. Då måste yrket bli mer attraktivt och statusen måste höjas.

Undersköterskans kompetens är en förutsättning för en fungerande välfärd och därför behövs det nu nationella riktlinjer och en yrkeslegitimation.

Jenni Moverare,

ordförande Kommunal Vänerväst

Pia Blomqvist

ordförande Kommunal Falköping-Tidaholm