Vidare noterar vi att kommunalrådet nu skall ändra kulturen i Stadshuset och gör sig samtidigt lustig över tidigare, vad han påstår vara, ”starka män och starka kvinnors” mentalitet.

Det är på sin plats att i detta sammanhang påminna Adam Johansson om en rad väsentliga fakta.

I de tre nämnder som vi har haft tre kvinnliga socialdemokratiska ordföranden har en rad viktiga beslut tagits som gynnat kvinnliga anställda i vår kommun, eller vad sägs om ett axplock av beslut enligt följande:

• Heltid är norm för alla anställda, en jämställdhetssatsning

• Lönesatsningar på personal inom socialförvaltningen, undersköterskor och personal inom omsorgen

• Fria pedagogiska måltider till personal inom förskolans verksamhet

• Fria pedagogiska måltider till personal inom särskolans verksamhet

• Fyra dagars gemensam kompetensutveckling för personal inom förskolan, (ökat med två dagar)

• Utbildningssatsningar för personal inom kostverksamheten, kockar och kokerskor

• Förskolans personal har nu i likhet med personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen ersättning för arbetskläder

• Utbyggnad och renoveringar av förskolor och kök i hela kommunen. Bra och ändamålsenliga lokaler är en viktig del av arbetsmiljön

• Gratis kaffe till alla anställda

• Träningsbidrag till alla anställda

• Barnomsorg på obekväm arbetstid, en jämställdhetssatsning

• Arbetskläder till personal som arbetar inom vården

• Mera resurser till verksamheten som bekämpar ”våld i nära relationer”

• Undersköterskor i hemvården behöver inte längre tvätta de bilar som används i tjänsten

Det är lätt att göra sig lustig och vinna billiga poäng. Vi anser det mera viktigt att se vad som faktiskt hänt och vad som uträttats.

Det är de politiska beslut vi tar som gör den stora skillnaden för anställda i kommunen och för kommuninvånare. Inte de fina orden. Starka socialdemokratiska kvinnor har gjort skillnad för många anställda kvinnor i vår kommun.

Tyvärr kan vi nu konstatera att det på senare tid lagts en del ordförandeförslag som pekar på en utveckling åt ett helt annat håll än den delaktighet som Adam Johansson  talar om.

Johanna Svensson, f d ordförande tekniska nämnden

Susanne Larsson, f d ordförande i socialnämnden

Ingvor Bergman, f d ordförande i barn och utbildningsnämnden

Socialdemokrater

Relaterat till artikeln