Annons
Vidare till falkopingstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ja tack till stort konstarv

Skövde kommun ska ta emot arvet efter den avlidna skaraborgskonstnären Christine Waller. Det anser kommunstyrelsens arbetsutskott efter en noggrann utredning.

I oktober 2017 kom beskedet att Skövde konstmuseum skulle få ärva kvarlåtenskapen efter skarborgskonstnären Christine Waller, som hade avlidit tidigare samma år. Museichefen Thomas Oldrell var överraskad över beskedet, men sade sig se fram emot att ta del av samlingen och bilda sig en uppfattning om dess innehåll.

En värdering gjordes därefter och kvarlåtenskapen bedömdes i sin helhet vara värt 6,5 miljoner kronor.

I det skedet förordade Kultur- och fritidsnämnden att kommunen skulle tacka ja till arvet, men kommunstyrelsen valde i mars att bordlägga beslutet med hänvisning till att ärendet behövde genomlysas bättre ur olika synvinklar.

Bland annat ville man försäkra sig om att man skulle kunna förvalta arvet i enlighet med den avlidna konstnärens önskan, samt att det inte fanns några ekonomiska eller juridiska betänkligheter hinder för mottagandet.

Nu är utredningen gjord, med beskedet från de ansvariga tjänstemännen att arvet är värt att ta emot, samt att det låter sig göras både ekonomiskt och juridiskt.

Därmed föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen ska beslutat att Skövde konstmuseum ska ta emot arvet.

– Vi har haft uppe frågan tidigare och ett gediget arbete har nu gjorts från flera professioner för att utreda frågan, konstaterar kommunalrådet Ulrica Johansson (C).

Stadsjuristen Tobias Carlgren har företrätt kommunen i den juridiska processen. Han konstaterar att det finns en del kvar att lösa. Bland annat finns det en klander mot testamentet som ligger i Skaraborgs tingsrätt och som lämnats in av en av släktingarna.

– Vi har fört en dialog med tanke på att hitta en hantering som känns acceptabel för samtliga parter. Vår avsikt är att se om vi kan komma överens om en lösning att hantera det på ett bra sätt, men hur det ska gå till är en diskussion som ska föras med släkten, säger Carlgren.

Rent generellt konstaterar stadsjuristen att det finns två moment att förhålla sig till när det gäller ett testamente, nämligen ogiltighetsgrund och tolkning. Avseende Christine Wallers testamente ser han inte att det finns några egentliga tveksamheter ur det perspektivet.

– Jag har svårt att det skulle finnas någon ogiltighetsgrund i det här fallet. Man kan möjligtvis hävda tolkningar av testamentet, men där känner jag också att den är ganska tydlig i det här fallet.

Utifrån det konstaterandet anser han att kommunen känner sig bekväm med att kunna ta emot arvet i enlighet med hur testamentet är skrivet.

En del som fortfarande inte är utredd är hur den fastighet som också ingår i testamentet ska hanteras, men som kommunen inte har något intresse i.

– Vi ser det som att det är släktgårdar som vi inte har något intresse av att äga delar i då det ligger i andra kommuner.

Med ett positivt beslut i ksau kan man förvänta sig att även kommunstyrelsen kommer att säga ja till donationen. Stadsjuristen konstaterar dock att ett formellt beslut i kommunstyrelsen är nödvändigt för att den juridiska processen ska kunna fortgå.

– Det är ingen förutsättning att alla juridiska spörsmål är avklarade innan kommunstyrelsens möte, däremot är det viktigt för den juridiska gången att veta att kommunen är fast besluten om att ta emot arvet, säger Tobias Carlgren.