I dag fattade regionstyrelsen det formella beslutet att bygga två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. Byggnationen är den största tillbyggnaden som gjorts sedan sjukhuset byggdes 1967-73, och kommer, när det är klart omfatta 65 000 kvadratmeter. Det skriver regionen i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Ett nytt sjukhus växer fram

- Att få till den här utbyggnaden är absolut nödvändigt för oss, av en mängd orsaker, säger Ulla-Britt Hagström och fortsätter:

LÄS MER: Bygger sluten psykiatri för framtiden

– Den medicinska utvecklingen går fort och vården har förändrats enormt sedan sjukhuset stod klart på 1970-talet. Ny teknik tar större plats, nya arbetssätt ställer andra krav på lokalerna, operationssalarna är för trånga, akuten är byggd för att hantera ca 25 000 patienter per år men vi är uppe och nosar på ca 60 000 om året nu för tiden, som exempel.

LÄS MER:

Projektet omfattar två separata fastigheter som ska byggas på västra sidan om befintligt sjukhus, och bindas samman på mitten i det som kommer att bli den nya akutentrén. Den norra, något mindre, fastigheten kommer att samla delar av psykiatrins verksamheter med både akutvård, dagvård och dygnet-runt-vård som flyttas från Falköping till Skövde. Rättspsykiatrin kommer att bli kvar i Falköping.

-Vi ser fördelar med att ha psykiatrin och den somatiska vården nära samlat eftersom många patienter även behöver vård inom andra specialiteter. Minimalt med transporter gynnar patientsäkerheten och skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Ulla-Britt Hagström.

I den andra byggnaden planeras en ny akutmottagning, akutröntgen och ambulansinfart, ny operationsavdelning med anslutande sterilcentral, intensivvårdsavdelning samt pre- och postoperativa avdelningar.Den totala tillbyggnaden blir ca 65 000m2 och allt beräknas stå klart under kvartal ett, 2023.Byggstarten blir någon gång i höst.