Vi är ett 40-tal personer som genom reumatikerförbundet får vattengympa.De flesta av oss är i åldern 65-80, någon är 90 år. Vi tar oss själva till badet, som betyder oerhört mycket för vår hälsa.

Här finns diagnoser som Becherews sjukdom, artrit, artros, diskbråck, systemsjukdomar med  mera. Ingen av oss behöver ännu färdtjänst för att ta oss till vattengympan.

Vi har nu fått veta att primärvårdsstyrelsen har sagt upp hyresavtalet. Anledning: Hyran är för hög i förhållande till patientbehandlingen, en mycket märklig motivering.

Vad är förlusten? Visst, det kostar pengar, men jämför med de utgifter som blir när vi inte klarar oss själva. Vi får hoppas att primärvårdsstyrelsen tar sitt förnuft till fånga och inser följderna av detta beslut.

Tack Lena Sjödahl för din motion i ämnet och din insändare!

Gun-Britt Salomonsson, medlem i Reumatikerförbundet och deltagare i vattengympan på sjukhuset i Falköping.