Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2018 visar att 72 procent av företagen har försökt att rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna, vilket innebär en ökning med 17 procentenheter sedan rekryteringsenkäten senast genomfördes år 2015. Rekryteringsbehovet är stort inom alla branscher. Det skriver Svenskt näringsliv i ett pressmeddelande.

Rekryteringsbehovet är stort i nästintill alla branscher. Företagen som svarat på undersökningen pekar dock ut följande 10 yrken/tjänster som svar på vilka som har varit speciellt svåra att rekrytera till: Det är säljare, arbetsledare, CNC-operatörer, projektledare, kockar, lokalvårdare, tekniker, programmerare, ingenjörer, mekaniker.

LÄS MER:

Totalt upplever 69 procent av företagen att det var svårt att rekrytera under det senaste halvåret. Orsakerna varierar, men den viktigaste orsaken till att det varit svårt att få tag i medarbetare med rätt kompetens är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet. Många företag menar också att det är en brist på medarbetare med rätt utbildning, men även rätt inställning.

 Många företag har svårt att hitta rätt personal och misslyckas med att rekrytera. Utöver svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet, är brist på personer med rätt attityd och engagemang en av de vanligaste orsakerna till att företagen haft svårt att rekrytera, säger Anna Gillek regionchef Svenskt Näringsliv.

Av de företag som försökt rekrytera de senaste sex månaderna så har hela 71 procent av företagen i Västra Götaland använt sig av informella kontakter. Rekrytering via sociala medier blir allt vanligare. I årets rekryteringsenkät har mer än hälften av företagen använt denna rekryteringsväg. Det är också genom informella kontakter och sociala medier där flest försök att rekrytera har lyckats.

LÄS MER:

Den vanligaste följden av rekryteringssvårigheterna är enligt företagen att den befintliga personalen får arbeta mer. En annan konsekvens är att många företag får tacka nej till ordrar eller minska sin försäljning. För många har det resulterat i sämre lönsamhet, högre kostnader, eller i vissa fall har planerade utökningar förhindrats.

 Det är tydligt att arbetsmarknaden, trots stora satsningar genom åren på diverse kunskapslyft och utbyggt högskolesystem, inte klarar att förse företagen med relevant arbetskraft. Vi har en betydande matchningsproblematik som nu tyvärr medför att Västsverige inte kan ta tillvara på högkonjunkturen, till fullo, avslutar Anna Gillek.