Relaterat till artikeln

Önskemålet om att få bygga ut flygplatsen kommer från Jönköping Airport AB som tror på charterns tillväxt på de regionala flygplatserna. Förhoppningen är att också Jönköping ska få ta del av en ökande chartertrafik.

Stadsdirektör Johan Fritz skriver i sitt förslag till politikerna att flera regionala flygplatser som Norrköping, Skellefteå. Växjö och Örebro har byggt ut och utvecklats sina flygplatser. Det öppnar i sin tur, skriver Johan Fritz, för nya destinationer och ett större utbud.

På tisdag i nästa vecka ska politikerna i kommunstyrelsen ta ställning till Jönköping Airports begäran om att få bygga ut flygplatsen. Utbyggnaden görs inte bara för att möta en ökande chartertrafik utan också för reguljärtrafiken och fraktverksamheten. Idag kan flygplatsen ta emot plan med upp till 200 passagerare, efter ombyggnaden ska man kunna ta emot dubbelt så stora plan.

För att kunna göra det måste bansystemet förändra och det måste bli fler uppställningsplatser på plattan.

Styrelsen i Jönköping Airport är positiv till utbyggnaden av flygplatsen som tror att större flygplan på sikt ger ett bättre resultat.

Förslaget är inte politiskt okontroversiellt. Det finns kritiska röster mot att Jönköping ska betala för en kommunal flygplats när det är nära både till Landvetter och Skavsta. Det pågår också stora diskussioner kring utsläppen från flyget. Bara för några veckor sedan gjorde Nextjet, som trafikerade Jönköping – Stockholm, konkurs.

Jönköpings flygplats invigdes 1961 och ägs sedan år 2010 av Jönköpings kommun.

Debatt: Miljöpartiet vill utarma Sverige