Idag är centrallagret omkring 150 000 kvadratmeter, planen är att utöka det med ytterligare 27 474 kvadratmeter under 2020. Miljö- och byggnadsnämnden har nu beviljat bygglov för det.

Samtidigt ligger ett ärende om en ny detaljplan för området i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som bygglovet är kopplat till. En förutsättning för att bygglovet ska gå att genomföra är att även den nya detaljplanen vinner laga kraft och antas av kommunfullmäktige. På nästa sammanträde den 24 februari ska den tas upp, så det lär inte sinka Julas utbyggnadsplaner nämnvärt.

Relaterat till artikeln