Kan ni lova att Falköpings kommun satsar på en topp 100 placering på Lärareförbundets undersökningar gällande resurser under nästa valperiod?

Frågan ställdes av en av Falköpings invånare. Alla politiska partier som sitter i fullmäktige utom Miljöpartiet har svarat, men alla kan inte lova.

Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna har svarat JA på frågan.

KD, som ingår i majoritetsstyret i Falköping, vill lyfta fram att skolan är högprioriterad. De pekar genom Dan Hovskär på den nya skolorganisationen i Falköping som en satsning som ska ge effekt för en likvärdig skola för alla.

Liberalerna vill fördela mer resurser med fokus på de lägre åldrarna.

”Vi har de senaste åren i opposition drivit frågan, yrkat på en högre elevpeng och också lämnat in egna budgetförslag. Vi fortsätter kämpa och sätter skolan först!”, svarar Annika Carp, gruppledare och toppkandidat för (L).

Centerpartiet, även de en del av majoriteten, understryker i sitt svar att de har gjort en hel del satsningar på skolan under de senaste åren och att de fortsätter att satsa pengar. ”Det är ett långsiktigt arbete och handlar om inre och yttre lärmiljöer, att få vara pedagog, fler vuxna med olika kompetenser i skolan”, skriver Karola Svensson.

Socialdemokraterna, det största partiet i majoritetssamarbetet pekar också, genom Ingvor Bergman - ordförande i barn- och utbildningsnämnden, på att kommunen nu gör ”en historisk satsning på förskolor, skolor, lokaler och nybyggnationer men också på den pedagogiska utvecklingen”. Bergman skriver också att en socialdemokratisk regering som prioriterar skolan och kommunerna före skattesänkningar är en förutsättning.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna har svarat nej på ”kandulova-frågan”.

”Det är en väldigt lång väg att gå med Falköpings kommuns dåliga skolresultat, men vår ambition är att vi ska jobba oss uppåt och få till en riktigt bra skola, skriver SD genom Johanna Johansson.

Vänsterpartiets Erik Kyrkander lyfter fram att det är bråttom att satsa på barnens resultat i skolan. ”Bland annat Lärararförbundets mätning är ett sätt att mäta att våra resurser hamnar rätt”, skriver Kyrkander.

Adam Johansson, Moderaternas kommunalrådskandidat inför höstens val, svarar också nej, men lovar ändå att M ska göra sitt yttersta för att komma dit. Liksom Carp (L), lyfter Johansson fram behovet att satsa på de yngre åren i grundskolan. ”Men när vi idag är på en placering om 278 av 290 kommuner är resan lång och det kommer att ta tid”, avslutar Johansson.

Vill du också ha svar från politikerna? Ställ din fråga i #kandulova här

Läs mer:

Relaterat till artikeln

Relaterat till artikeln