De senaste åren har antalet människor som söker vård för könsdysfori ökat kraftigt. Könsdysfori innebär att könsidentiteten är en annan än födelsekönet vilket medför psykiskt lidande och försämrad förmåga att fungera i vardagen.

Den ökade efterfrågan har gjort att köerna blivit stora. Tidigare har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tagit beslut om att tillföra resurser för att stärka Lundströmsmottagningen i Alingsås, som gör utredningar kring könsidentitet.

De flesta med könsdysfori behöver specialistvård för att korrigera könet, som plastikkirurgi och hormonbehandling.

Enligt en analys som nu presenterats för regionens psykiatriberedning finns inte heller tillgång på läkare som kan ge hormonbehandling motsvarande behovet. Det finns 81 personer som väntar på ett första besök, varav 12 har väntat sedan 2016. På grund av kösituationen tas för närvarande inga fler patienter emot, utan de skickas till en klinik i Stockholm.

Enligt analysen behövs ett antal läkar- och sjukskötersketjänster för att patienterna ska få vård i rimlig tid, vilket bedöms kosta 4,5 miljoner kronor per år.

Med hänvisning till regionstyrelsens beslut om sparsamhet för att nå ekonomisk balans föreslog regionens koncernkontor, trots att det finns ett uppenbart behov, att dessa resurser inte skulle skjutas till. Men den politiska grönblå ledningen i regionen har beslutat att skjuta till dessa 4,5 miljoner kronor till personalförstärkningar.

– Vi känner till kösituationen. Vi försöker tillse att köerna kortas, säger Gunilla Druve Jansson, som efter årsskiftet tar över som ordförande i psykiatriberedningen.

De utökade resurserna till utredningar föreslås även förlängas under nästa år. Dessa beslut är nu fattade i psykiatriberedningen, som skickar frågan vidare till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som fattar de avgörande besluten.