Bästa sättet att göra gator och stadsmiljöer säkrare nattetid är belysning. Omvänt: snabbaste sättet att göra dem farligare är att släcka ljuset.

Men släckte ljuset gjorde svenska kommuner i lördags kväll. Både bokstavligt och bildligt. Då ökade de medvetet riskerna för invånare och gäster. För varje eventuell olycka under denna tid är mörklagda svenska kommuner direkt ansvariga och kan åtalas. De ville nog med mörkret påminna oss om påstått hot från påstådd global uppvärmning från högre halter av koldioxid i atmosfären. Särskilt från mänsklig verksamhet. Mörkret är Världsnaturfondens (WWF) globala jippo Earth Hour (Timme för Jorden). Det bygger på påstått samband mellan måttligt ökad CO2-halt och måttligt ökad global temperatur sedan Lilla Istidens slut för 100-150 år sedan.

WWF vill sänka atmosfärens CO2-halt till samma värden som då. Men det är totalt historielöst. Under Lilla Istiden rådde periodvis missväxt, nöd och svält. Bara året 1697 anses 100.000 människor i Sverige och 80.000 i Finland ha dött av köld och svält. Åren 1850-1930 sökte 1,5 miljon svenskar bättre livsvillkor i andra länder.

Lilla Istiden finns dokumenterad i både Europa och andra världsdelar. Befolkning, livslängd och medellängd minskade. Ljus och värme är liv. Mörker och kyla är död. Klimathistoriker ser nära samvariation mellan Solens växlande magnetiska aktivitet och inkommande kosmisk strålning. Under Lilla Istiden rådde fyra perioder med minimal solmagnetism, få eller inga solfläckar och svagare solvind.

Under 1900-talet blev Solen mer aktiv. Färre kosmiska partiklar nådde Jorden och bildade kärnor för vattenånga. Mängden moln minskade så att mer värmande solstrålning nådde marken.Det gynnade växtlighet och grödor. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd. Fler har fått det bättre.Men nu är Solen åter minimalt aktiv. Det förebådar kommande kyligare klimat. Då kan högre CO2-halt i atmosfären minska möjlig missväxt!

Tege Tornvall, Sture Åström. Nätverket Klimatsans