Relaterat till artikeln

Idag presenterar Arbetsförmedlingen nya siffror för arbetslösheten i maj. I Västra Götaland var 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa, det är 0,3 procent lägre än förra året.

För Skaraborgs 15 kommuner har arbetslösheten sjunkit generellt. Men skillnaderna i arbetslöshet mellan kommunerna är stora, där Gullspång har högst arbetslöshet med 9,9 procent medan Grästorp ligger lägst med 3,8 procent.

Generellt kan man se att kommunerna i de södra delarna av Skaraborg, Vara, Essunga och Grästorp ligger under fem procent arbetslöshet medan kommunerna i norra Skaraborg; Gullspång, Töreboda och Tibro har nio procent eller mer.

Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, konstaterar att Skaraborg mestadels ligger bättre till jämfört med Västra Götalandsregionen. Dock finns det vissa grupper i Skaraborg där arbetslösheten är högre än i regionen. Det är ungdomar, personer med enbart grundskola och utrikesfödda.

Statistiken för Skaraborg visar också att klyftan växer mellan övriga arbetssökande och arbetslösa med utsatt ställning - personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i ålder 55-64 år samt utomeuropeiskt födda.

–Vi har en väldigt kvalificerad arbetsmarknad. Det är en tydlig markör att man behöver en fullgjord gymnasial eller eftergymnasial utbildning för att få jobb, säger Sarah Nilsson.

Relaterat till artikeln

Av ungdomarna 18-24 år var 6,6 procent inskrivna som arbetslösa och det är drygt en procent lägre än i fjol.

393 personer varslades om uppsägning vilket är något fler än förra året då motsvarande siffra var