Antalet Lex Maria-anmälningar från Skaraborgs sjukhus har mer än tredubblats de senaste två åren. Antalet klagomål från patienter rörande patientsäkerhet har fyrdubblats på ett år.

Enligt chefläkare Marga Brisman har detta andra orsaker än att sjukhuset tvingats stänga vårdplatser främst på grund av att man inte lyckats rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor.

Jag kopplar inte det till att vi nu har stängda vårdplatser. Det beror på ett förändrat arbetssätt med ökat fokus på patientsäkerhet, säger chefläkare Marga Brisman.

Enligt Marga Brisman har Skaraborgs sjukhus tidigare anmält för få ärenden enligt Lex Maria. Skaraborgs sjukhus har haft färre anmälningar jämfört med andra sjukhus i regionen.

Jag tror att vi är på rätt nivå nu, säger Marga Brisman.

Förra året gjordes också fler händelseanalyser än tidigare år, men enligt Marga Brisman inträffade inte alla dessa händelser under 2016, utan det gjordes ett arbete för att komma ikapp med utredningarna.

När det inte finns tillräckligt med vårdplatser utlokaliseras ibland patienter till andra avdelningar.

När jag läser de Lex Maria-anmälningar som gjorts kan jag inte säga att jag kopplar anmälningarna till detta, säger Marga Brisman.

Men om en patient ligger på en avdelning där man inte kan sjukdomen specifikt kan det leda till fler mindre allvarliga avvikelser. Målet är att en patient ska ligga på den avdelning där personalen kan sjukdomen bäst.

Vi har arbetsrutiner för hur vi ska jobba med de här patienterna. Det är inte patienterna med de mest komplicerade sjukdomarna som flyttas, säger Marga Brisman.

Även att klagomålen på patientsäkerheten från patienter och anhöriga har ökat kopplar Marga Brisman till ett ökat fokus på patientsäkerhet.

Klagomålen till patientnämnden har minskat och det är vi nöjda med. Om man inte är nöjd med vården vill vi att man ska prata med oss. Vi ska själva ta hand om klagomål i första hand och inte Ivo eller patientnämnden. Vi har blivit bättre på att informera patienter och anhöriga om möjligheter att anmäla till både Ivo, Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) och Skaraborgs sjukhus, säger Marga Brisman.

Samtidigt har antalet personalrapporter minskat.

Vi har sett att det varit lite färre. Vi vet inte vad det beror på, säger Marga Brisman.

En möjlig förklaring är enligt Marga Brisman att personal i större utsträckning tagit upp flera liknande händelser i en och samma rapportering.