Nu närmar sig skolavslutning och student, tider då festande bland ungdomar av tradition sticker i höjden. Ett flertal aktörer i kommunen samverkar nu för att möta detta. De gör sig inga illusioner om att ungdomar ska stanna hemma och undvika allt festande på grund av coronapandemin.

Ett budskap är vikten av fler trygga vuxna ute på stan, inte minst vid skolavslutningen och studenten, som är 11 och 12 juni, då många unga kommer att vara ute. Mycket är nu inställt på grund av pandemin, som Sista natten med gänget, studenternas fester och studentbalen. Men det kan bli spontana träffar.

– Vår uppgift är att se till att det även finns trygga vuxna, säger Sarha Eng inom den öppna ungdomsverksamheten som kommer att jobba på ett annorlunda sätt dessa kvällar, då man inte vill samla ungdomar men ändå finnas som ett stöd för dem.

Nattvandrarna, som nu har runt 14 aktiva, söker ständigt fler som deltar i vandringarna i Falköping och det går även att gästvandra. Nattvandrarna brukar normalt vara ute på fredagskvällarna och nattvandraren Ricky Ahl berättar att det under våren varit tämligen lugnt.

Fältarna inom socialtjänsten är också ute på kvällarna och besöker även ytterområden som Kinnarp och Gudhem.

– Som privatperson får man gärna ta kontakt med oss om man ser något, som en stor grupp ungdomar, säger fältaren Emelie Arvidsson.

Köp inte ut

Pelle Källström, som är drogförebygggande samordnare, uppmanar till vuxenansvar när det gäller att inte köpa ut till sina ungdomar och inte låta dem dricka hemma.

– Vi vet att om man senarelägger alkoholdebuten är det bra för vår hälsa och det främjar ett mer ansvarsfullt drickande längre fram. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att föräldrar sätter gränser, säger Johanna Jonsson, som är folkhälsostrateg.

När gränser nu stängts menar Pelle Källström att det kommer in mindre mängder smuggelsprit. Detta kan skapa ett större tryck för äldre att köpa ut på Systembolaget. Det är inte bara föräldrar som behöver tänka på vad ungdomarna behöver snarare än vad de vill ha.

– Det är ganska vanligt att unga vuxna, som äldre syskon eller kompisar, köper ut, säger Emelie Arvidsson.

”Skylla på morsan”

Ett annat budskap till föräldrar är att prata med sina ungdomar och ha en dialog om hur de tänker kring festande.

– Ibland kan unga tycka att det är skönt att kunna skylla på morsan; hon är så jobbig, men jag får inte, säger Emelie Arvidsson.

I Falköping finns en oroande utveckling som visat sig i CAN-undersökningen, att andelen ungdomar i årskurs 9 som intensivkonsumerat alkohol har ökat från 6 till 17 procent mellan 2013 och 2019.

– Falköping är en av få kommuner i Sverige där denna andel ökar, säger Pelle Källström.

Samtidigt har andelen bland gymnasieelever som konsumerat alkohol intensivt sjunkit.