Nu varnar Länsstyrelserna åter för att det kan bli vattenbrist i år och i sommar i Vättern.

Måns Lindell jobbar åt både länsstyrelsen och Vattenvårdsförbundet och enligt P4 Jönköping har han i vinter fått många frågor och reaktioner kring det låga vattenståndet. Enligt uppgift ska nivåerna vara fyra decimeter under normalnivån och för dem som har egenborrade brunnar runt sjön riskerar dessa att sina.

Låga grundvattennivåer och ytterligare en nederbördsfattig vinter är två orsaker. Lantbruket är särskilt utsatt och det kan bli kris redan till våren enligt Måns Lindell.

 Stora djurbesättningar och då särskilt om det är mjölkkor är otroligt vattenkrävande. Och det går inte att köra vatten med tankbil till de här anläggningarna om du har 500 kor som behöver 200 liter om dygnet per djur, säger Måns Lindell till P4 Jönköping.

Även hästnäringen är orolig för de låga vattennivåerna.

Alla länsstyrelser runt sjön följer utvecklingen och planerar att hålla informationsmöten till berörda boende och verksamheter.

Även om april och maj månad skulle medföra stora mängder av nederbörd kommer det sannolikt inte att påverka de låga vattennivåerna som nu råder enligt Måns Lindell. Risken är att det kan bli ännu lägre nivåer om det inte tillförs stora mängder nytt vatten.