I julas tänkte jag på hur julen skulle vara utan kulturskolan, utan alla konserter. Utan kulturskolan skulle det inte bli någon lucia. Men även om julen är över nu kommer maj och juni. Första maj, sjätte juni och Rudbecksskolans student där kulturskolan visar vilken roll den spelar i Tidaholms traditioner.

En levande kulturskola ger ett levande kulturliv. En levande kulturskola ger en ovärderlig möjlighet för barn och ungdomar att lära sig och utveckla sin kreativitet. Och det är de egenskaperna som kommer leda till jobb i framtiden.

Kommunen var beredda att satsa på att hålla kvar Marbodal i stan, var är de nu? Var är de nu när det gäller framtiden för barnen och ungdomarna i Tidaholm? Var är de nu när det går att satsa på en hållbar utveckling för Tidaholm?

Elev