Laboratorieverksamheten på Skaraborgs sjukhus sköts sedan början av 90-talet av en privat aktör. Inför att kontraktet med nuvarande leverantör, Unilabs, går ut nästa år utredde Skaraborgs sjukhus om man skulle ta över driften i egen regi eller fortsätta att upphandla tjänsten.

Det landade på det senare och under hösten har en upphandling genomförts, som nu resulterat i ett tilldelningsbeslut där Unilabs får fortsätta att sköta den viktiga verksamheten.

Avtalstiden är fem år med möjlig förlängning i ytterligare fem år. Kontraktsvärdet uppgår till 1,2 miljarder kronor. Det nya avtalet ska börja gälla 1 februari 2020.

Det kom endast in ett anbud i upphandlingen, det vinnande anbudet från Unilabs. Beslutet om tilldelning togs 2 januari och nu finns möjlighet att överklaga beslutet fram till 14 januari, även om det alltså inte finns några förlorande parter i upphandlingen.

Unilabs verksamhetschef Ing-Marie Toverland vill avvakta med kommentarer om framgången i upphandlingen tills tiden för överklagan runnit ut.

Unilabs har idag över 200 personer anställda för sin verksamhet vid Skaraborgs sjukhus. Företaget sköter laboratoriemedicin, blodcentraler och även mammografi vid Skaraborgs sjukhus.