Tidigare i år att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Vi vet att vi har mycket att göra för att nå vårt mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, men näst bäst är inget alternativ för oss, som en av Sveriges största arbetsgivare, sa regionens personaldirektör Marina Olsson i ett nyhetsbrev.

Fackliga företrädare på Skaraborgs sjukhus uttrycker också att det finns mycket att göra för att nå detta mål.

Det är ju bra att man har ambitioner. Sedan har vi påtalat mycket under många år. Medellönen för våra medlemmar i Västra Götalandsregionen ligger under snittet i riket, säger Lene Lorentzen.

Även Lars Olén, styrelseledamot i Skaraborgs läkarförening, pekar på lönerna.

Vad gäller läkarsidan anser vi att det finns åtgärder att vidta för att vi ska uppleva att regionen är Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det är till stor del lönefrågor. Nu har vi det sämre i Västra Götaland än i andra delar av Sverige, säger han.

Monica Malmkvist, ordförande Kommunal Skaraborgs sjukhus, poängterar att man måste satsa på den befintliga personalen.

Arbetsgivaren har naturligtvis en hel del att jobba på innan man blir Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Lönen är en viktig del. Den vana personalen måste behållas genom att man premierar de som är kvar i verksamheten. Med de signaler arbetsgivaren skickar ut i dagsläget finns inte viljan att stanna kvar, säger hon.