Länsstyrelsen Västra Götaland väljer nu att satsa på klimatsmart och hälsosam mat i hela sin verksamhet. Det innebär fokus på vegetariskt med möjlighet att komplettera med svenskt naturbeteskött och fisk från hållbara bestånd.

I arbetet med att ställa om länet för en fossilfri framtid 2030 tar nu myndigheten ytterligare ett steg i rätt riktning med riktlinjer för klimatsmart mat i den egna organisationen. Länsstyrelsen har cirka 900 medarbetare på åtta platser i länet och arrangerar en rad möten och konferenser.

– Vi behöver vända på mattriangeln så att inte köttet är basen längre. Och vi vill uppmuntra den livsstil som finns just nu med mer ekologiskt och vegetariskt, säger landshövding Anders Danielsson.

– Att minska matsvinnet är en viktig del i att minska klimatpåverkan. Om vi äter svenskt naturbeteskött så behåller vi det rika odlingslandskapet, tillägger länsöverdirektör Lisbeth Schultze.

På konferenser och vid representation har Länsstyrelsen sedan tidigare serverat ekologisk och närproducerad mat. I de nya riktlinjerna uppmanas nu att servera vegetariskt med möjlighet att komplettera med kött som gynnar biologisk mångfald, till exempel svenskt naturbeteskött, viltkött eller fisk från hållbara bestånd.

Länsstyrelsen är även Kranmärkt sedan 2017. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.