Det kompletterande programmet är tänkt att förtydliga hur Liberalernas politik ska påverka Skaraborg. Det skiljer sig alltså inte från programmet som tas fram för hela Västra Götalandsregionen utan är avsett att hjälpa exempelvis lokala valarbetare att snabbt kunna leta reda på information som enbart rör Skaraborg.

Pär Johnson, Ulla-Britt Hagström och Peter Söderlund är de tre förstanamnen på Liberalernas valsedlar i Skaraborg. De ställer sig bakom programmet där vården står i centrum.

– Vården är som helhet bra, det har gjorts satsningar på akuten och psykiatrin. Det var frågor som vi gick till val på förra gången, det har förbättrats under mandatperioden. Vi är stolta över de förändringar vi fått igenom men vi är inte klara, säger Pär Johnson.

En vårdfråga där det läggs extra stort fokus är frågan om allas rätt till egen husläkare. Liberalerna menar att detta är nästa steg i processen att förbättra vården.

– Det gör att människor slipper presentera sig och sin historia för olika läkare varje gång. Detta medför inga kostnader i sig. Det är snarare så att det är brist på läkare idag, vi tror att detta hade lockat till sig läkare för att de hade tyckt att det vore ett roligare jobb, fortsätter Johnson.

Det kompletterande programmet som Liberalerna i Skaraborg tagit fram.

Foto Alexander Fogde

Äldrevård är en annan fråga där tonvikt läggs.

– Vi vill satsa på geriatriken. Det finns önskemål att ha en vårdcentral som är specialiserad på de frågorna, säger Ulla-Britt Hagström.

Gällande vårdpersonal tänker sig Liberalerna att höjd ob-ersättning och bra ledarskap ska göra vården till en attraktiv bransch att arbeta i.

– Det ska finnas en karriärstege även inom vården. Har man utbildat sig ska man ha mer betalt, säger Peter Söderlund.

För att underlätta för patienter och vårdpersonal behövs också ett modernare tänk, tror Liberalerna. Sjukvården ligger efter övriga samhället gällande digitaliseringsprocessen och kostsamma satsningar behöver göras för att effektivisera vården på sikt.

– Vi kan läsa av röntgen från Australien idag men inte skicka en sms-avisering, säger Hagström.

– Vi behöver ta tillvara på automatiseringsframsteg, instämmer Johnson.

Satsningar måste göras för att rusta upp Västra stambanan och E 20, menar Liberalerna.

– Vi behöver satsa på snabbtåg också men det är bättre att vi renoverar det vi redan har. Det blir billigare i längden, säger Söderlund.

Liberalerna vill att Skaraborg ska hävda sig som en större del i Västra Götalandsregionen. Det kompletterande programmet är ett sätt att visa detta.

– När Västra Götalandsregionen bildades var Skaraborg framstående och mer på tapeten. Nu är vi lite mer marginaliserade, säger Hagström.