Naturvårdsverket har delegerat rätten till Länsstyrelsen att besluta om licensjakt efter lodjur, enligt ett pressmeddelande. Vid lodjursinventeringen säsongen 2015/2016, kvalitetssäkrades sex lodjursfamiljer i länets södra del (hälften av alla i länet). Detta motsvarar cirka 33 lodjur.

Under 2016, till den 12 december, har lodjur vid 40 tillfällen angripit och dödat 55 får i Bollebygds, Borås, Marks och del av Ulricehamns kommuner. Länsstyrelsen har därför beslutat att åtta lodjur i detta område får skjutas under licensjakt under mars månad 2017, för att om möjligt förbättra förutsättningarna för fårhållningen.

Ett lodjur får också jagas i nordöstra delen av Karlsborgs kommun. Detta för att jaktområdet i Örebro län ska få en lämplig utformning.

Länsstyrelsen bedömer att jakten kan ske utan att antalet lodjursföryngringar per år i länet påverkas nämnvärt, eller att miniminivån om 10 föryngringar per år understigs.

Den som vill vara med och jaga måste registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister, och minst en gång i timmen under pågående jakt ringa till Länsstyrelsens telefonsvarare för att kontrollera hur många djur som återstår av tilldelningen. Så fort ett lodjur fällts eller påskjutits, ska detta rapporteras till Länsstyrelsen, för att inte fler djur än som tilldelats ska fällas.