Om Sverige skulle minska sitt matsvinn med 20 procent, beräknas den samhällsekonomiska nyttan bli mellan 3,2– 5,7 miljarder kronor per år. Det motsvarar cirka 70 miljoner måltider vilket bekräftar vidden av problematiken med att slänga fullt ätbar mat.

LÄS MER: Så jobbar kommunerna för att minska matsvinnet

Förra året antog riksdagen den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Det innebär bland annat att man fram till år 2030 hoppas öka produktionen, minska kedjans sårbarhet och samtidigt nå relevanta miljömål. En ambition som ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål att halvera matsvinnet per person i alla led.

Även om storköken står för långt ifrån majoriteten av den mat som slängs, så återstår det faktum att de har en betydande roll i sin uppgift att förse skola, omsorg och sjukvård med måltider. Störst är svinnet i uppvärmningskök där kökspersonalen inte kan laga mat i omgångar utan måste beräkna så att den med säkerhet räcker till alla. Men utöver det finns en rad åtgärder storköken kan vidta för att minska det som slängs, och en av de mest effektiva har visat sig vara att mäta mängden svinn.

En viktig startpunkt

Livsmedelsverket lanserade i dagarna en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinnet, något som länge efterfrågats av den offentliga måltidsbranschen.

– Det finns onekligen mycket att göra på den punkten och att mäta hur mycket som slängs är en viktig startpunkt för att se problemet i sin helhet, säger Livsmedelverkets projektledare Anna-Karin Quetel.

Under 2019 hoppas Livsmedelsverket kunna kartlägga kommunernas matsvinn för att följa utvecklingen på nationell nivå och göra det möjligt att jämföra resultaten. Därmed är förhoppningen att så många offentliga måltidsverksamheter som möjligt ska börja mäta matsvinnet enligt den nya metoden, även om det är långt ifrån en prioritet hos alla.

– Jag skulle verkligen vilja uppmana alla som inte mäter att börja mäta. Det ligger ju i kommunernas intresse, både vad det gäller den ekonomiska biten, men också för att vi alla har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling.