Krisstödet till lantbruket delas upp i två omgångar.

Först kommer det i år att betalas ut 400 miljoner kronor till lantbruk med nötkreatur, mjölkproduktion eller lamm. Det här stöder utformas som ett påslag på den så kallade nötpengen som går till alla nötkreatur i landet över ett år och betalas årligen. Utöver detta tillkommer 60 miljoner kronor när avgifterna för besiktningsveterinärer på slakterierna sänks.

Senare under hösten kommer det sedan att diskuteras hur resten av krispaketet – drygt 700 miljoner kronor – ska fördelas. Meningen är att de medlen även ska gå till andra delar av det gröna näringslivet och inte enbart till lantbrukare med djurproduktion.

Totalt blir det alltså 1,2 miljarder kronor i stöd till det svenska lantbruket. Det kommer inte att räcka särskilt långt, säger Lennart Bogren som är ordförande för LRF i Skövde.

– Jag har lyckats samla på mig rätt så bra information om hur det ser ut med skörden och jag skulle vilja säga att det kommer att bli halv skörd över hela landet. Då har vi en merkostnad eller en förlust – kalla det vad du vill – på 10 miljarder för det svenska lantbruket. De ska dela ut 400 miljoner nu och de övriga 700 beror på om de får sitta kvar efter valet. Så det är 400 miljoner som är säkert och det står mot 10 miljarder som lantbruket behöver. Det är fyra procent. Jag hörde att de sa att vi har en stark ekonomi i Sverige och att de därför nu kan sträcka ut en hand. Men det var inte en jättestor hand direkt.

Lennart Bogren tycker ändå att det är bra att regeringen nu har agerat och bestämt sig för att stödja lantbruket. Men han hade velat se lite mer innehåll i det där krispaketet.

– De höjde dieselskatten i juni och tänker höja det nästa årsskifte igen. Det man hade kunnat ha gjort nu är att gå tillbaka till juni och ge lantbrukarna en rejäl skattereduktion på diesel. Det skulle komma hela lantbruket till gagn och hade varit en skitsak att lösa. Jag hoppas fortfarande att man kan lösa det.

Det är den stora punkten du tycker saknas i krisstödet?

– Ja, och sedan hade jag velat se högre belopp på de andra insatserna också. Vi har en jordbruksutredning som säger att vi ska öka jordbrukets produktion men nu kommer vi istället få en livsmedelsimport som är mycket större än idag. Det gäller att de som har gjort den här utredningen verkligen står upp för det och då får man också gå in och stötta jordbruket.

Det svenska lantbruket lider på grund av värmen och torkan. Krispaketet på 1,2 miljarder kronor lindrar det lidandet – men botar det inte.

– Det är väldigt många lantbrukare – och även deras familjer – som far illa mentalt just nu. Det är därför jag känner så starkt för det det här och det är därför jag vill att det ska finnas stöttning till dem från alla håll. Det är bra att det här stödet kom – men vi behöver mer, säger Lennart Bogren.