Framtiden har ett tag varit osäker för Lundsbrunns kurort efter att Migrationsverket avslutade sitt avtal om asylboende med anläggningen. Ägaren Kamran Redjamand har tidigare sagt att de planerar för en nyöppning av hotell- och konferensverksamheten, men inget besked kom om när. Det fanns också planer på att sälja.

På torsdagen kom en form av besked om anläggningens framtid. Bolaget Lundsbrunns konferens och kurort har lämnat in en ansökan om kurs. Bolaget på obestånd, därför ansöker ägaren Kamran Redjamand om att bolaget ska försättas i konkurs.

Sparbanken Skaraborg är den största fordringsägaren enligt konkursansökan.

Konkursförvaltaren Peter Bengtsson har precis fått ärendet i sitt knä och kan inte säga något om hur stora skulderna är.

– Jag kan inte säga någonting, jag har nyligen fått detta uppdraget, säger Peter Bengtsson.

Kamran Redjamand drev Lundsbrunns kurort som en spa- och konferensanläggning mellan 2003 och 2015. Hösten 2015, då många flyktingar kom till Sverige, kom beskedet att Migrationsverket skrivit avtal med kurorten om över 800 platser för asylsökande. Det innebar att det skulle bli ett av Sveriges största boende för asylsökande och en tillfällig fördubbling av Lundsbrunns invånarantal. Kritiken var högljudd och oron stor, vilket märktes bland annat på det öppna möte som hölls i Lundsbrunn. I slutet av november flyttade de första flyktingarna in.

Men det var inte flyktingförläggning så länge. I oktober 2016 kom beskedet att Migrationsverket ska avveckla flyktingboendet på Lundsbrunns kurort. Behovet av flyktingförläggningar hade minskat och många boenden lades ner den hösten. I november, ungefär ett år efter att det öppnat, började asylboendet att tömmas. Sedan dess har kurorten stått mer eller mindre övergiven.

Tidningen har sökt ägaren Kamran Redjamand för en kommentar, i telefon fick vi svaret att han inte är tillgänglig.